วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
 สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ย้ำสิ่งต้องหลีกเลี่ยง ถ่ายทอดสดผ่านโซเชียล

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ย้ำสิ่งต้องหลีกเลี่ยง ถ่ายทอดสดผ่านโซเชียล

  • Share:

คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ออกประกาศย้ำมายังสมาชิก สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง นำเสนอถ่ายทอดสดเหตุการณ์ข่าวผ่านเครือข่ายโซเชียล...

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ได้ออกประกาศเรื่อง "การดำเนินการตามแนวปฏิบัติเรื่อง การนำเสนอการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ข่าวทางเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์" กรณี การถ่ายทอดสดเหตุการณ์ชายวัย 60 ปี ปีนขึ้นไปบนเสาอากาศแล้วใช้เชือกผูกคอเสียชีวิตในที่สุด โดยใช้เครือข่าย Facebook Live จากเพจของสำนักข่าวที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ก.พ. 2560 และเพื่อให้การบังคับใช้แนวปฏิบัติดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมและสมาชิก จึงขอแจ้งย้ำมายังสมาชิกของสมาคมฯ ทุกรายให้คำนึงถึงแนวปฏิบัติดังกล่าวที่ระบุว่า

ข้อ 4. การถ่ายทอดสดเหตุการณ์ข่าวทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ สมาชิกและผู้ประกอบการวิชาชีพในสังกัด สมาชิกพึงหลีกเลี่ยงกรณีดังต่อไปนี้

1. การถ่ายทอดสดการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน เช่น เหตุการณ์ที่มีลักษณะเป็นภาพอุจาด ข้อความ รูปภาพที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร

2. การถ่ายทอดสดเหตุการณ์ที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความรุนแรง การฆาตกรรม และการทำอัตวินิบาตกรรม รวมถึงเนื้อหาในเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชน ความรุนแรงในครอบครัว โดยการทำอัตวินิบาตกรรม หมายถึง การฆ่าตัวตาย รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการฆ่าตัวตายด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จะได้มีการประชุมพิจารณาประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในคราวประชุมถัดไป เพื่อให้ความเห็นส่งให้คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เพื่อดำเนินการตามข้อบังคับของสมาคมต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้