วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมาคมศิษย์เก่าวิศวะฯ สจล. โวยถูกอ้างชื่อ ค้านตัดสัญญาณมือถือธรรมกาย

นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวะฯ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง แจงกลุ่มตัวแทนภาคีเครือข่ายศิษย์เก่า ยื่นหนังสือค้าน ปมตัดสัญญาณมือถือธรรมกาย ทำในนามส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับสมาคมหรือตัวแทนศิษย์เก่า สจล.

เมื่อวันที่ 26 ก.พ.60 นายมานะ พงศานรากุล นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงว่า ตามที่ได้มีกลุ่มบุคคลที่ใช้ชื่อว่า ตัวแทนภาคีเครือข่ายศิษย์เก่าวิศวะฯ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง เพื่อคุณเทคโนโลยี ยื่นหนังสือถึง กสทช. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 กรณีการคัดค้านการปิดบริการโดยการตัดสัญญาณมือถือ เป็นการผิด พ.ร.บ.ต่อ กสทช.และ กสทช.ได้แจ้งแก่สาธารณะว่า ปิดเฉพาะบางบริการเท่านั้น ตามที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ นั้น ซึ่งการให้ข้อมูลและการกล่าวเชื่อมโยงอ้างอิงดังกล่าว ทำให้ประชาชนและสังคมทั่วไปอาจจะเข้าใจไปได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลนั้นเป็นตัวแทนของศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (สจล.) ได้

ดังนั้นสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในฐานะที่เป็นตัวแทนและศูนย์กลางสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกที่เป็นศิษย์เก่าที่จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ซึ่งมีศิษย์เก่ามากกว่า 50,000 คน ใคร่ขอเรียนชี้แจงและยืนยันว่า สมาคมศิษย์เก่าฯ มีนโยบายและกรอบการดำเนินการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ความศรัทธา หรือความเชื่อทางศาสนากลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นการเฉพาะ ดังนั้น การที่มีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดอ้างและเชื่อมโยงถึงศิษย์เก่าอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้างความน่าเชื่อถือ หรือความชอบธรรมของบุคคล หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั้น จึงเป็นสิ่งที่สวนทางกับนโยบายและการดำเนินงานของสมาคมฯ และอาจพิจารณาได้ว่า เป็นการก้าวก่ายในสิทธิส่วนบุคคลของศิษย์เก่าท่านอื่นๆ ได้

ในการนี้สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จึงใคร่ขอแถลงการณ์เพื่อยืนยันว่า ความเห็นของกลุ่มผู้ที่ยื่นจดหมายถึง กสทช.กลุ่มนี้ เป็นการออกความเห็นส่วนบุคคล และกลุ่มผู้ที่ยื่นจดหมายนั้นมิได้เป็นตัวแทนของศิษย์เก่า หรือสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. แต่ประการใด.

นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวะฯ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง แจงกลุ่มตัวแทนภาคีเครือข่ายศิษย์เก่า ยื่นหนังสือค้าน ปมตัดสัญญาณมือถือธรรมกาย ทำในนามส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับสมาคมหรือตัวแทนศิษย์เก่า สจล. 26 ก.พ. 2560 19:14 26 ก.พ. 2560 19:37 ไทยรัฐ