วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Right away/ right now

ผู้อ่านท่านหนึ่งสงสัยการใช้ right away กับ right now ขอเรียนนะครับ ว่าคำพวกนี้มีความหมายคล้ายกับ at once หรือ immediately ทันทีทันใด เช่นบอกว่า The telephone rang, and Roderick answered it immediately. โทรศัพท์ดังและโรเดอริครับสายทันทีทันใด ถ้าเราไม่ใช้คำว่า immediately ก็ใช้ at once แทน

แต่ right away เป็นภาษาพูด หมายถึง immediately ทันทีทันใด เหมือนกัน เช่น If Divina comes, let me know right away. ถ้าดิวินามาละก็ ให้ฉันรู้ทันทีเลยนะ

ส่วน right now ก็เป็นภาษาพูดเช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่จะใช้เมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องถูกทำเดี๋ยวนั้น บางทีก็ใช้กับคำสั่ง I need it right now. ฉันต้องการมันเดี๋ยวนี้

หลายครั้งเราเจอคำว่า immediately after ทันทีทันใดหลังจาก เช่นบอกว่า Flora married Dick immediately after her husband’s death. ฟลอราแต่งงานกับดิคทันทีหลังจากมรณกรรมของสามี คำว่า immediately after สื่อถึง following something

ส่วน immediately before ก่อนหน้าสิ่งที่จะเกิดขึ้น ผมถามลูโบฟ (Lyubov) ว่า ก่อนที่รถจะชนน่ะ เหตุการณ์มันเป็นยังไง? ลูโบฟตอบว่า I can’t remember what happened immediately before the crash. ดิฉันจำไม่ได้ดอกค่ะ ว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนรถชน

คำว่า immediate เมื่อไปขยายหน้า family เป็น immediate family จะหมายถึง คนที่เป็นญาติใกล้ชิดกับท่านมาก เช่น พ่อแม่ บุตร พี่ชาย น้องชาย หรือพี่สาว น้องสาว.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

26 ก.พ. 2560 15:29 26 ก.พ. 2560 15:30 ไทยรัฐ