วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
“น้ำป้าก” โมเดลต้นแบบคนกับป่าอยู่กันได้

“น้ำป้าก” โมเดลต้นแบบคนกับป่าอยู่กันได้

  • Share:

“พื้นที่ต้นน้ำน่าน” ถือเป็นหัวใจระบบน้ำในไทย แม้ว่าหลายปีที่ผ่านมาต้องผจญกับอุทกภัยและการบุกรุกพื้นที่ป่าจนกลายเป็นเขาหัวโล้นแบบเห็นได้ชัดเจน

นายศุภชัย ต๊ะแก้ว จนท.โครงการปิดทองหลังพระ บ้านน้ำป้าก อ.ท่าวังผา จ.น่าน เล่าว่า เหตุนี้โครงการสืบสานแนวทางพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงเกิดขึ้นที่นี่

โดยยึดแนวทางการพัฒนามาจากโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำมาสู่การทำฝายและระบบส่งน้ำ บ่อเก็บน้ำ กระจายไปยังไร่นาทั่วที่ทำกิน

ชาวบ้านเป็นผู้ลงแรง ส่วนโครงการสนับสนุนเงินทุน องค์ความรู้ และวัสดุอุปกรณ์ เมื่อชาวบ้านอยู่รอดได้ มีข้าวพอกิน จึงต่อยอดชักชวนให้ปลูกป่าใน 3 พื้นที่ ประกอบด้วย อ.ท่าวังผา อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.สองแคว

ป่าอนุรักษ์ 60% ป่าเศรษฐกิจ 20% ที่ทำกิน 10% ป่าใช้สอย 8% และที่อยู่อาศัย 2% จึงปรากฏขึ้น ส่งผลทำให้ชาวบ้านหมดหนี้สิน มีรายได้เพิ่ม ความสำเร็จที่เกิดขึ้น จึงเป็นปัจจัยดึงลูกหลานคืนถิ่นกลับมาพัฒนาบ้านตัวเอง

ที่สำคัญยังนำพาผู้คนเข้าไปเรียนรู้และเตรียมยกระดับสู่สากล เมื่อ TSEP สนง.ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) อยู่ในช่วงส่งเสริมการประชุมสัมมนาในประเทศ หรือโดเมสติกไมซ์ (Domestic MICE)

เพื่อสานต่อยุทธศาสตร์ประชุมเมืองไทยภูมิใจช่วยชาติ ล่าสุด...จึงไปเปิดตัว “โครงการประชุมเมืองไทย อิ่มใจตามรอยพระราชดำริ” ซึ่งคัดเลือกโครงการพระราชดำริ “น่าน” เป็นอันดับต้นๆตามโครงการนี้

หน่วยงานใดสนใจจัดกิจกรรม ติดต่อได้ที่โครงการปิดทองหลังพระ บ้านน้ำป้าก ร.ร.บ้านป้าก 63 หมู่ 7 ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 หรือโทร.0-5473-1784 ในวันเวลาราชการ

นี่แหละตัวเลือกน่าสนใจ ถ้าต้องการไปชมหรือจัดประชุม ณ จุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูให้คนอยู่กับป่าได้
เพราะชาวบ้านไม่สักแต่เพียง “พูด” แต่ร่วมแรงร่วมใจ “ปฏิบัติ” ตามรอยพระราชาอย่างแท้จริง...!

ข่าวภูมิภาค

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้