วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นายกใหม่แพทยสภาสานต่อภารกิจ สร้างแพทย์ ไทยถึงพร้อมคุณภาพคุณธรรม

นายกใหม่แพทยสภาสานต่อภารกิจ สร้างแพทย์ ไทยถึงพร้อมคุณภาพคุณธรรม

  • Share:

ส่งต่อกิจกรรมดีๆสู่คนรุ่นต่อไป หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทาง การแพทย์ โดยสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ แพทยสภา ได้จัดงาน “บายศรีสู่ขวัญน้อง ปธพ.5 และคืนสู่เหย้า ชาว ปธพ.” เมื่อเร็วๆนี้

บรรยากาศในงานอบอุ่นไปด้วยมิตรภาพอันดีงามฉันพี่น้อง โดยมี ปธพ.ตั้งแต่รุ่น 1-4 อาทิ ชวน หลีกภัย, คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์, ศ.ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, ศ.เกียรติคุณ นพ. เหลือพร ปุณณกันต์ มาร่วมผูกข้อมือรับขวัญรุ่นน้องด้วยความรัก พร้อมส่งต่อธงประจำหลักสูตร และร่วมแสดงความยินดีกับ “ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา” คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกแพทยสภาคนใหม่สืบแทน ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

โอกาสนี้ ศ.นพ.ประสิทธิ์ ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของแพทยสภา ในวาระที่ตนได้รับความไว้วางใจให้รับหน้าที่นายกแพทยสภา ช่วงปี พ.ศ.2560-2562 โดยมีความตั้งใจจริงๆว่าอยากทำให้วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของการกำเนิดขึ้นของแพทยสภา ตั้งแต่ปี 2511 เกิดขึ้นได้ คือต้องการให้คนไทยทุกคนในประเทศได้มีโอกาสมีสุขภาพที่ดี และมีโอกาสได้รับการดูแลด้วยมาตรฐานที่ดี โดยผ่านหลากหลายกลไก ตั้งแต่กลไกของการที่ให้ประเทศไทยมีแพทย์ที่ถึงพร้อมทั้งคุณภาพและคุณธรรม ย้อนไปตั้งแต่การผลิตแพทย์ ไปถึงกระบวนการของหลักสูตรแพทย์ การเฝ้าติดตามให้แน่ใจว่าแพทย์ที่จบมีคุณภาพ และมีคุณธรรม

รวมไปถึงการผลิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญ การดูแลให้แพทย์ทั้งหลายร่วมกันดูแลประชาชนได้ตามมาตรฐาน ขณะเดียวกัน แพทยสภาจำเป็นจะต้องทำงานประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ โดยลำพังแพทยสภาอย่างเดียวคงไม่สามารถทำให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี แพทยสภาต้องทำงานกับหน่วยงานหลากหลาย รวมทั้งแพทย์ยังมีราชวิทยาลัยต่างๆ ที่กำกับดูแลในการผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งฝ่ายตุลาการของประเทศ ซึ่งหากเมื่อไหร่เราเข้าใจลักษณะการทำงานซึ่งกันและกัน เข้าใจวัตถุประสงค์การทำงานร่วมกัน เพื่อทำให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นในประเทศ ให้คนไทยทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการที่ได้มาตรฐาน ตนเชื่อว่า 2 ปีนับจากนี้ไป เราควรจะสืบสานความตั้งใจดีของกรรมการแพทยสภาในชุดที่ผ่านมา และตนจะต่อยอดทำสิ่งบางสิ่งให้มันดีเพิ่มขึ้นไปอีก ขอให้ทุกคนมาทำงานร่วมกัน ไม่ว่าในแง่ของการให้ความคิดเห็น หรือทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้