วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนมข้าวอบกรอบธัญสิริน

โดย สะ-เล-เต

ข้าวพันธุ์ธัญสิริน...คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยคุ้นเคย ทั้งที่วิจัยพันธุ์มาได้กว่า 10 ปีแล้ว และเป็นพันธุ์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อ “ธัญสิริน” เมื่อ 1 ธ.ค.2553

เป็นข้าวที่พัฒนาพันธุ์มาจากข้าวเหนียว กข 6 ให้มีความต้านทานต่อโรคไหม้ โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรมการข้าว และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เหมาะปลูกในพื้นที่นาน้ำฝนในเขตภาคเหนือและอีสาน แตกกอได้ดี ลำต้นแข็ง ไม่หักล้มง่าย ให้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 600 กก. คุณภาพการหุงต้มดี อ่อนเหนียวนุ่ม ข้าวสุกเมื่อเย็นยังคงความนิ่ม เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค

ปี 2551 สวทช. เริ่มจุดประกายข้าวพันธุ์ธัญสิรินให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เกษตรกรภาคเหนือ และอีสาน จวบจนปัจจุบันแม้จะสร้าง รายได้ให้เกษตรกรไปแล้วกว่า 1,107 ล้านบาท แต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

แต่วันนี้ข้าวพันธุ์นี้จะเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น เมื่อ บริษัท ไทย–นิจิ อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกขนมอบกรอบจากข้าวเหนียว Rice Cracker “Arare” หันมาสนองนโยบายประชารัฐ ไปพร้อมกับนโยบายจากหิ้งสู่ห้าง นำข้าวธัญสิรินจากกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายภาคเหนือไปทดลองผลิตเป็นขนมอบกรอบ เมื่อปลายปี 2559

ผลปรากฏได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี เลยตัดสินใจนำข้าวธัญสิรินอินทรีย์จากกลุ่มเกษตรกรโดยตรงมาผลิตขนมอบกรอบอย่างเต็มรูปแบบภายใต้ชื่อ ขนมข้าวอบกรอบธัญสิริน ข้าวพันธุ์พระราชทาน ขณะนี้อยู่ในระหว่างรวบรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ ส่งตรงสู่โรงงาน

27 ก.พ.-2 มี.ค.60 พบกับขนมข้าวอบกรอบธัญสิริน นวัตกรรมอาหารแปรรูปนานาชนิดและเกษตรยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้ในงาน AGBIO 2017 ไบเทค (บางนา) ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2564-6700 ต่อ 3379-3382 หรือ www.agbio2017.com

สะ–เล–เต

26 ก.พ. 2560 13:57 26 ก.พ. 2560 13:58 ไทยรัฐ