วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สตง.เผยปมเช่าที่ ส.ป.ก.ทำโครงการกังหันลม ส่อเอื้อประโยชน์นายทุน

ผู้ว่าฯ สตง. เผยข้อสรุปแนวทางเบื้องต้นชง "บิ๊กฉัตร" สัปดาห์นี้ เรื่องผลรายงานปม ส.ป.ก.ให้เอกชนเช่าทำโครงการกังหันลมในพื้นที่ 2 จ.อีสาน ส่อเอื้อประโยชน์นายทุน ชี้ ทางออกมาตรการเยียวยาบริษัทกังหันลม เช่าที่ ส.ป.ก. ระบุผู้บริหารในอดีตเอื้อประโยชน์นายทุน 

เมื่อวันที่ 26 ก.พ.60 นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กล่าวว่า ได้รับรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกกรณี ส.ป.ก.ให้เอกชน 20 ราย เช่าทำโครงการกังหันลมในพื้นที่ ส.ป.ก. 2 จังหวัด คือ จ.ชัยภูมิ และ จ.นครราชสีมา ทั้งข้อมูลในการลงพื้นตรวจสอบข้อมูลรายได้ด้านการเงินเข้ากองทุนปฏิรูปที่ดิน และเกษตรกรที่คืนสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ให้กับ ส.ป.ก.นำไปให้เอกชนเช่าพื้นที่ รวมถึงอัตราการจ่ายเงินค่าเช่าของบริษัทกังหันลม โดยภายในสัปดาห์นี้ สตง.จะสรุปเป็นแนวทางข้อเสนอแนะเบื้องต้นต่อ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อวางมาตรการแก้ไขเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้ผลกระทบจากนโยบายของผู้บริหาร ส.ป.ก.และรัฐบาลในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการให้เกษตรกรคืนสิทธิในที่ดินทำกิน ที่ได้รับการจัดสรรและนำไปให้เอกชนเช่า ไม่ได้อยู่ในเจตนารมณ์ของกฎหมายปฏิรูปที่ดินที่รัฐให้ที่ดินกับเกษตรกรมาทำลักษณะเพื่อการเกษตร เมื่อนำไปใช้เรื่องพลังงานจึงไม่สอดรับกับหลักการ จึงปรากฏว่าเป็นการอนุญาตให้ไปดำเนินการไม่ถูกต้อง 

"รมว.เกษตรฯ และ ส.ป.ก.ต้องทบทวนตามแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด มีความชัดเจนเป็นที่สุดแล้ว ต้องรีบนำเอาคำพิพากษามาสรุปเป็นบทเรียน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ ส่วนบริษัทกังหันลมที่ผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว ต้องดูผลกระทบด้วยเกิดขึ้นในพื้นที่ด้วย โดยเฉพาะรัฐบาลและผู้บริหาร ส.ป.ก.ในอดีต มีการพิจารณาอย่างไม่ระมัดระวังรอบคอบ มีพฤติการณ์ไม่รักษาประโยชน์ราชการหรือไม่ ซึ่งอาจเข้าข่ายว่ามีความบกพร่องในความรับผิดชอบทางการบริหารด้วยหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบว่ามีการเอื้อประโยชน์ มีช่องทางการเงินรั่วไหลในทางไม่ชอบหรือไม่ นอกจากนี้จะดูผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยที่ส่วนหนึ่งมาจากการทุจริตเชิงนโยบายแอบแฝงผลประโยชน์นายทุนหรือไม่ เหตุใดจึงมาใช้ที่ ส.ป.ก." นายพิศิษฐ์ กล่าว.

ผู้ว่าฯสตง. เผยข้อสรุปแนวทางเบื้องต้นชง "บิ๊กฉัตร" สัปดาห์นี้ เรื่องผลรายงานปม ส.ป.ก.ให้เอกชนเช่าทำโครงการกังหันลมในพื้นที่ 2 จ.อีสาน ส่อเอื้อประโยชน์นายทุน ชี้ ทางออกมาตรการเยียวยาบริษัทกังหันลม เช่าที่ ส.ป.ก.ระบุผู้บริหารใน 26 ก.พ. 2560 13:35 26 ก.พ. 2560 14:32 ไทยรัฐ