วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปชช. 87.50%
 สนใจ 'ข่าววัดพระธรรมกาย' มากสุด

ปชช. 87.50%
 สนใจ 'ข่าววัดพระธรรมกาย' มากสุด

  • Share:

"ข่าววัดพระธรรมกาย" มีประชาชนทั่วประเทศไทย ที่ให้ความสนใจมากที่สุด 87.50%
 จากการสำรวจของ “สวนดุสิตโพล” 20-25 ก.พ. ตามมาด้วย "ข่าวโรงไฟฟ้าถ่านหิน"... 

วันที่ 26 ก.พ. 60 ในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย จนกลายเป็นประเด็นร้อนที่สังคมให้ความสนใจ และเป็นข่าวเด่นขึ้นมา เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นและเป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,248 คน ระหว่างวันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลได้ ดังนี้

อันดับ 1
 ข่าววัดพระธรรมกาย 
87.50%ความคาดหวังว่าจะจบลงอย่างไร?


1
. จนท.ถอนกำลังออกจากพื้นที่วัด ปัญหาคลี่คลาย
 75.64%

2.
 มีการดำเนินคดีตามกฎหมาย ว่าไปตามข้อเท็จจริง 
71.79%

3.
 ยืดเยื้อ ต้องใช้เวลาสักระยะ 
64.74%


สิ่งที่อยากฝากบอกผู้ที่เกี่ยวข้อง1.
 ขอให้ทุกฝ่ายมีสติ ใจเย็น ไม่วู่วาม ไม่ใช้ความรุนแรง 
81.41%2. 
มีวิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสาร 
80.13%


3.
 ขอให้ทุกคนช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 
66.03%

อันดับ 2 
ข่าวโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
72.44%ความคาดหวังว่าจะจบลงอย่างไร?


1. 
ทั้ง 2 ฝ่าย เจรจาหาทางออกร่วมกัน 
76.92%

2.
 รัฐบาลชะลอโครงการ ศึกษาทบทวนอีกครั้ง
 66.99%


3.
 มีทางเลือกใหม่ หาพลังงานอื่นทดแทน 
63.14%

สิ่งที่อยากฝากบอกผู้ที่เกี่ยวข้อง


1.
 ขอให้ทุกฝ่ายใจเย็น ประนีประนอม รับฟังซึ่งกันและกัน 
73.72%


2. 
เน้นเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน 
60.90%


3.
 ทุกคนควรใช้พลังงานอย่างประหยัด เห็นคุณค่า
 55.77%

อันดับ 3 
ข่าวการสร้างความปรองดอง 
68.27%ความคาดหวังว่าจะจบลงอย่างไร?1.
 มีคนกลางหรือผู้ที่มีอำนาจบารมีมาไกล่เกลี่ย 
62.18%


2.
 การสร้างความปรองดองสำเร็จ บ้านเมืองก้าวหน้า 
57.05%


3.
 คงจะยืดเยื้อ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย 
56.41%

สิ่งที่อยากฝากบอกผู้ที่เกี่ยวข้อง


1
. ถอยคนละก้าว ลดทิฐิ ไม่ใช้อารมณ์มาอยู่เหนือเหตุผล
 61.86%

2
. ดำเนินการอย่างยุติธรรม เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย
 59.94%3. 
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ถึงผลดีของความปรองดอง 
54.17%

อันดับ 4 
ข่าวกฎหมายควบคุมสื่อ 
65.38%


ความคาดหวังว่าจะจบลงอย่างไร?1.
 มีการเจรจา หาข้อตกลงที่เหมาะสมร่วมกัน 
63.78%

2.
 ไม่มีข้อขัดแย้งหรือกระทบกระทั่งต่อกัน 
58.97%


3. 
ไม่แน่ใจ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทุกฝ่าย
 48.08%

สิ่งที่อยากฝากบอกผู้ที่เกี่ยวข้อง


1
. ขอให้สื่อรักษาจรรยาบรรณ เป็นกลาง น่าเชื่อถือ
 66.10%


2.
 รัฐบาลต้องเปิดกว้าง รับฟังเพื่อสะท้อนมุมมองการทำงาน
 57.37%3.
 ไม่ควรปิดกั้นการทำงานของสื่อ 
43.91%

อันดับ 5
 ข่าว 7 สนช.ขาดประชุม 
58.33%


ความคาดหวังว่าจะจบลงอย่างไร?1.
 ผู้ที่ถูกพาดพิงออกมาชี้แจง แสดงความรับผิดชอบ 
61.54%

2.
 ตั้งใจทำงาน ซื่อสัตย์ ยึดหลักธรรมาภิบาล
 56.73%3. อาจจะตกลงกันหรือมีระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจนขึ้น 51.28%สิ่งที่อยากฝากบอกผู้ที่เกี่ยวข้อง1
. ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
 60.58%


2.
 มีการตักเตือน พิจารณาตามเหตุและผลที่เป็นจริง 
54.49%

3.
 ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ 
47.12%

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้