วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สง่างาม

ต้นแบบประติมากรรมราชสีห์ ประดับราวบันไดพระเมรุมาศ ผลงานของนายนพรัตน์ บุญมี นายช่างศิลปกรรมชำนาญการ สำนักช่างสิบหมู่ ที่ทำออกมาอย่างวิจิตรงดงาม สื่อความหมายถึงการก้าวย่างอย่างสง่างามของราชสีห์ ที่คนไทยต้องก้าวต่อไป.

26 ก.พ. 2560 01:26 ไทยรัฐ