วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตะลุยโลกใบใหญ่ 26/02/60

สัปดาห์นี้ “พี่ม้ามังกร” จะพาน้องๆ ไปรู้จักกับพื้นที่แห่งใหม่สำหรับบ่มเพาะนักสร้างสรรค์นวัตกรรม นั่นคือ “เอ็นจอย เมกเกอร์สเปซ” (Enjoy Maker Space) พื้นที่ปลดปล่อยจินตนาการ สู่นักสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย

เอ็นจอยเมกเกอร์สเปซ เกิดขึ้นจากแนวความคิดที่ต้องการสร้างพื้นที่ให้เยาวชนไทยได้ปลดปล่อยจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ จากการลงมือปฏิบัติจริง โดยนำจินตนาการมาผสานในกระบวนการเรียนรู้แบบ “สะเต็มศึกษา” (STEM Edu-cation) ที่บูรณาการ 4 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศว-กรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ซึ่งจะช่วยปลุกความเป็นนักคิดสู่นักสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือ “เมกเกอร์” (Maker) แสดงออกมาในรูปแบบผลงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ของตนเองได้อย่างอิสระ อันเป็นจุดเริ่มต้นสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศ

เมื่อน้องๆก้าวเข้าไปในพื้นที่แห่งนี้ เริ่มแรกจะมีผู้เชี่ยวชาญหรือพี่เลี้ยงที่ผ่านการอบรมจาก ศูนย์นิวยอร์กฮอลล์ออฟไซนส์ (New York Hall of Science) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อสร้าง สรรค์นวัตกรรมมาเป็นผู้ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และให้โจทย์ต่างๆ เพื่อให้น้องๆ ได้ลองคิด ลองค้นหาวิธีการทำอย่างอิสระ เช่น การประดิษฐ์หุ่นยนต์วาดรูป และการประดิษฐ์พาหนะเคลื่อนที่ เป็นต้น

แถมยังมีเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับให้ประกอบและสร้างสรรค์ชิ้นงาน ตั้งแต่วัสดุอุปกรณ์ทั่วไป อาทิ การ์ดบอร์ด แท่งพลาสติก หรือสิ่งที่หาได้รอบตัว จนถึงเครื่องมือไฮเทค เช่น ปรินเตอร์ 3 มิติ และเครื่องตัดเลเซอร์ โดยการเรียนรู้แบบฉบับเมกเกอร์นี้ จะเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะได้ลงมือทำ ได้แสวงหาคำตอบด้วยตนเอง และยังส่งเสริมให้กล้าคิด กล้าทำเพราะจะไม่ถูกตัดสินว่าถูกหรือผิด

ในบริเวณใกล้กัน ยังมี นิทรรศการ “Enjoy Science Career : สนุกกับอาชีพวิทย์” ที่นำเสนอ 10 อาชีพในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในสังคมไทยแต่กลับมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศ เช่น นักคิดค้นยาที่ต้องคิดค้นวิจัยและพัฒนาสูตรยาต่างๆ เพื่อรักษาโรค นักธรณีวิทยา-ปิโตรเลียม ซึ่งทำหน้าที่สำรวจ ผลิตและพัฒนาแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมใต้พื้นพิภพ เป็นต้น

ที่สำคัญทุกกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และน้องๆสามารถไปร่วมเรียนรู้กันได้ทุกวัน ที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ โดย “เอ็นจอยเมกเกอร์สเปซ” จะเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 11.00-18.00 น. ส่วนนิทรรศการ “Enjoy Science Career : สนุกกับอาชีพวิทย์” เปิดให้บริการในเวลา 10.30-19.30 น. งานนี้จัดถึงเดือน ก.ค.นี้ครับ.

พี่ม้ามังกร

25 ก.พ. 2560 12:34 25 ก.พ. 2560 12:34 ไทยรัฐ