วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นพค.34 ลงก่อสร้างฝายประชารัฐให้ชาวน้ำปาด อุตรดิตถ์ แก้ปัญหาภัยแล้ง

"ผู้การเอก" นำ นพค.34 ลงช่วยเหลือชาวบ้านในการก่อสร้างฝายหลวงประชารัฐ ในตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อการแก้ปัญหาน้ำในฤดูแล้งนี้...

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.60 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบหมายให้ พ.อ.กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผบ.นพค.34 สนภ.3 ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการสร้างฝายหลวงประชารัฐโดย นพค.34 ได้สนับสนุนเครื่องจักรและกำลังพล ณ ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งการก่อสร้างฝายหลวงประชารัฐเป็นความร่วมมือกันระหว่าง อ.น้ำปาด กฟผ.(เขื่อนสิริกิติ์ ) นพค.34 ม.พัน 7 อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ และชาวบ้าน ต.น้ำไผ่

ฝายหลวงสามารถแก้ปัญหาน้ำใช้ในการอุปโภคและทางการเกษตรในฤดูแล้งอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นโครงการหนึ่งที่ลงไปช่วยดูแลปัญหาของชาติบ้าน และพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ตามนโยบายของรัฐบาล กองทัพ ซึ่งถือว่าได้รับผลตอบรับจากชาวบ้านกลับมาเป็นอย่างดี.

"ผู้การเอก" นำ นพค.34 ลงช่วยเหลือชาวบ้านในการก่อสร้างฝายหลวงประชารัฐ ในตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อการแก้ปัญหาน้ำในฤดูแล้งนี้... 24 ก.พ. 2560 22:13 24 ก.พ. 2560 22:49 ไทยรัฐ