วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

36 ทีม T1-T2 เตรียมรับเงินสนับสนุนจากสมาคมบอล 1 มี.ค.นี้

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เตรียมมอบเงินสนับสนุน ครั้งที่ 1/2560 ประจำฤดูกาล 2017 ให้สโมสรที่เข้าร่วมศึกโตโยต้า ไทยลีก (T1) 18 ทีม และสโมสรในศึก M-150 แชมเปียนชิพ (T2) 18 ทีม 1 มี.ค.นี้...

วันที่ 24 ก.พ. 60 ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลลีกภายในประเทศ ประจำฤดูกาล 2017 สมาคมฯ ขอแจ้งกำหนดการมอบเงินสนับสนุน ครั้งที่ 1/2560 ประจำฤดูกาล 2017 ให้แก่สโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้า ไทยลีก (T1) จำนวน 18 ทีม และ สโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล M-150 แชมเปียนชิพ (T2) จำนวน 18 ทีม ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุม Come Together สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก

สำหรับสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้า ไทยลีก ฤดูกาล 2017 จะได้รับเงินสนับสนุนงวดแรก จำนวน 7 ล้านบาท ส่วนสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล M-150 แชมเปียนชิพ ฤดูกาล 2017 จะได้รับเงินสนับสนุนงวดแรก จำนวน 1 ล้านบาท

ผู้ที่จะรับเงินสนับสนุนฯดังกล่าว ขอให้จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. หนังสือจดทะเบียนรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน (รับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราบริษัทฯ) และสำเนาบัตรประชาชนประธานกรรมการ หรือ คณะกรรมการ 1 ท่าน

2. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจไม่ได้มารับด้วยตนเอง) พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และประทับตราบริษัท

3. หนังสือจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพที่ออกโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย

4. หลักฐานยืนยันการชำระเงินค่าปรับ ฤดูกาล 2559 (ในกรณีค้างชำระจะต้องดำเนินการชำระค่าปรับให้เสร็จสิ้นก่อน)

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ กรณีมอบอำนาจใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ รับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท

6. จัดเตรียมใบเสร็จรับเงินเพื่อออกให้กับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เมื่อได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว โดยให้ระบุในใบเสร็จว่า “เงินสนับสนุนแบบให้เปล่า” ครั้งที่ 1/2560 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ (ประตู 3) ด้านล่างอัฒจันทร์ที่ประทับ 154 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099300006506 โดยให้ลงวันที่ที่มารับเงินสนับสนุน

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เตรียมมอบเงินสนับสนุน ครั้งที่ 1/2560 ประจำฤดูกาล 2017 ให้สโมสรที่เข้าร่วมศึกโตโยต้า ไทยลีก (T1) 18 ทีม และสโมสรในศึก M-150 แชมเปียนชิพ (T2) 18 ทีม 1 มี.ค.นี้... 24 ก.พ. 2560 19:06 24 ก.พ. 2560 19:45 ไทยรัฐ