วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศปมผ. ตรวจเรือประมงนอกน่านน้ำฝั่งอันดามัน พบลูกเรือดับจากเหตุสุดวิสัย

(ภาพจาก สน.ปชส.ศปมผ.)

ศปมผ. จัดชุดสหวิชาชีพตรวจเรือ ส.รุ่งสาคร 11 ทำประมงนอกน่านน้ำฝั่งทะเลอันดามัน หลังเข้าจอดท่าเรือน้ำลึก จ.ภูเก็ต ตรวจเอกสารไม่พบสิ่งผิดปกติ พบมีลูกเรือเสียชีวิตจากเหตุสุดวิสัย

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 60 พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ผอ.ศรชล.) พล.ร.ท.สุรพล คุปตะพันธ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 คณะศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) พร้อมชุดสหวิชาชีพ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากกรมประมง, กรมเจ้าท่า, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และตำรวจน้ำ เป็นต้น ทำการตรวจเรือ ส.รุ่งสาคร 11 ซึ่งเป็นเรือประมงนอกน่านน้ำทำการประมงบริเวณฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรอินเดีย ที่เข้ามารับการตรวจที่ท่าเรือน้ำลึก จ.ภูเก็ต เป็นไปตามการตรวจเรือประมงพาณิชย์นอกน่านน้ำ และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่กรมประมงได้ออกประกาศเรียกกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงในประเทศภายใน 3 มี.ค. 60 ผลการตรวจเอกสารไม่พบสิ่งผิดปกติ

ทั้งนี้ เรือ ส.รุ่งสาคร 11 จะเดินทางเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งที่ จ.สมุทรสาคร ตามที่ได้แจ้งรายงานเข้า (Port In) กับ ศปมผ. สาเหตุของการเข้าจอดที่ท่าเรือน้ำลึก จ.ภูเก็ต เนื่องจากลูกเรือได้เสียชีวิตขณะเดินทางกลับ จากเหตุสุดวิสัย ซึ่งในระหว่างเดินทางกลับมายัง จ.สมุทรสาคร ศปมผ. ได้ปิดผนึกระวางบรรจุสัตว์น้ำ และจัดเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทางกลับในครั้งนี้ด้วย

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมการทำประมง และการขนถ่ายสัตว์น้ำในทะเลนอกน่านน้ำ ให้เป็นตามกฎหมายของไทย และข้อตกลงขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิก ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการตรวจเรืออันแสดงให้เห็นถึงความเอาจริงของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เพื่อประโยชน์ด้านการรักษาทรัพยากรให้เพียงพอ และสามารถทำประมงได้อย่างยั่งยืน ส่งต่อทรัพยากรทางประมงให้ลูกหลานสืบไป.

ศปมผ. จัดชุดสหวิชาชีพตรวจเรือ ส.รุ่งสาคร 11 ทำประมงนอกน่านน้ำฝั่งทะเลอันดามัน หลังเข้าจอดท่าเรือน้ำลึก จ.ภูเก็ต ตรวจเอกสารไม่พบสิ่งผิดปกติ พบมีลูกเรือเสียชีวิตจากเหตุสุดวิสัย 24 ก.พ. 2560 19:03 24 ก.พ. 2560 20:43 ไทยรัฐ