วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มาแล้วพระสงฆ์เชียงใหม่ ร้องถึงบิ๊กตู่ ขอบิณฑบาตเลิกใช้ ม.44 กับธรรมกาย

คณะสงฆ์เชียงใหม่บุกศาลากลาง ยื่นหนังสือผ่าน ผวจ.ถึงนายกรัฐมนตรี ขอบิณฑบาตยกเลิก ใช้ ม.44 กับวัดพระธรรมกาย ระบุส่งผลต่อผู้บริสุทธิ์ กระทบจิตใจของชาวพุทธ และภาพลักษณ์ของประเทศ...


วันที่ 24 ก.พ. ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมพระสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่หลายร้อยรูป เข้ายื่นหนังสือ และลายเซ็นจากเจ้าอาวาสวัดต่างๆ ทั้ง 25 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ ถึงนายกรัฐมนตรี ขอบิณฑบาตยกเลิก ม.44 กับวัดพระธรรมกาย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับหนังสือ

โดยหนังสือระบุว่า "เจริญพร นายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารลายชื่อผู้ขอบิณฑบาตให้ยกเลิกใช้ ม.44 กับชาวพุทธและพระพุทธศาสนา เนื่องด้วยพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่บรรพชนนับถือสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน เพราะเห็นถึงคุณค่าคำสอนที่เป็นเป็นสันติและความสงบสุขของคนในชาติ ด้วยเหตุการณ์ บังคับใช้ ม.44 กับวัด และพระพุทธศาสนา ที่ปรากฏต่อสาธารณชนในขณะนี้ เป็นที่น่าสลดใจแก่ผู้นับถือพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะคณะสงฆ์และชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความประสงค์จะขออนุเคราะห์มายังนายกรัฐมนตรี ในฐานะชาวพุทธเหมือนกัน ขอให้งดใช้ ม.44 อันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกที่ไม่ดีต่อศานาพุทธและสายตาของอารยชนผู้นับถือพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาของบรรพชน และใช้วิธีการสร้างสันติในการแก้ไขปัญหาที่ละมุนละม่อมกว่านี้ กับชาวพุทธและพระพุทธศาสนา ฉะนั้น จึงเจริญพรมายังท่านเพื่อทราบและโปรดพิจารณา" ลงชื่อพระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ พระสงฆ์ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเป็นการด่วน เพราะการประกาศใช้ ม.44 ดังกล่าวมีผลให้เกิดเหตุปะทะกับผู้บริสุทธิ์ และเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อจิตใจของชาวพุทธ และภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก.

คณะสงฆ์เชียงใหม่บุกศาลากลาง ยื่นหนังสือผ่าน ผวจ.ถึงนายกรัฐมนตรี ขอบิณฑบาตยกเลิก ใช้ ม.44 กับวัดพระธรรมกาย ระบุส่งผลต่อผู้บริสุทธิ์ กระทบจิตใจของชาวพุทธ และภาพลักษณ์ของประเทศ... 24 ก.พ. 2560 15:41 24 ก.พ. 2560 16:19 ไทยรัฐ