วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กเจี๊ยบ' ย้ำ นสศ.หนุนงานรัฐ สร้างปรองดอง คืนความสามัคคีคนในชาติ

ผบ.ทบ.เป็นประธานวันสถาปนารบพิเศษ ครบรอบ 51 ปี ย้ำ นสศ.ดูแลความสงบ สร้างการรับรู้ ช่วยรัฐหนุนปรองดอง สร้างความรักสามัคคีให้คนในชาติ

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 60 ที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.) จ.ลพบุรี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานในพิธีวันรบพิเศษ ครบรอบ 51 ปี และมอบรางวัลให้แก่กำลังพลดีเด่น จำนวน 13 นาย โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชาระดับสูง อาทิ พล.อ.วิมล วงศ์วานิช อดีต ผบ.ทบ. และ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน อดีต ผบ.ทบ.ร่วมพิธีด้วย

ทั้งนี้ พล.อ.เฉลิมชัย กล่าวให้โอวาทกำลังพลตอนหนึ่งว่า ขณะนี้บ้านเมืองเราอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน กองทัพบกต้องเข้ามาดูแลงานด้านความมั่นคงให้กับรัฐบาล เพื่อให้รัฐบาลก้าวไปข้างหน้าได้ตามแนวทางที่กำหนด จนนำไปสู่การเลือกตั้งที่กำหนดไว้ นสศ.ถือเป็นหน่วยสำคัญของกองทัพบก ที่จะต้องก้าวเข้ามาช่วยดูแลความสงบเรียบร้อย โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจในแนวนโยบายของรัฐบาลที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ที่ต้องการให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชาติ และเกิดความปรองดองที่จะเป็นรากฐานสำคัญในการปฏิรูปประเทศ 

นอกจากนี้ พล.อ.เฉลิมชัย ยังกล่าวถึงบทบาท นสศ.ในการสนับสนุนงานของรัฐบาลด้านการเสริมสร้างความปรองดอง ว่า งานของ นสศ.มีหลายกรอบงาน ทั้งด้านงานยุทธการและงานด้านกิจการพลเรือน ซึ่งแต่ละกรอบงานก็ดำเนินการในส่วนของตัวเอง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าจะเป็นอย่างไร ในข้อเท็จจริงถ้าเป็นงานยุทธการจะรับผิดชอบชายแดนเป็นหลัก ดังนั้น ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไร งานก็จะอยู่ในกรอบตามขั้นตอน ส่วนงานอื่นๆ ก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับมวลชน เข้าไปดูแลช่วยเหลือประชาชน และสร้างความเข้าใจ สำหรับการสร้างความปรองดองของคนในชาติ ตนคิดว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้คนในชาติมีความรักความสามัคคีปรองดอง ในส่วนนี้ทาง นสศ.มีกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาเป็นงานที่ขึ้นกับทุกกองทัพภาค โดยจะเสริมสร้างความรักความสามัคคี สร้างความเข้าใจให้กับคนในชาติ อย่างไรก็ตาม การสร้างความปรองดองของหน่วยไม่ได้เกี่ยวกับคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองเพียงอย่างเดียว แต่ทำเกี่ยวกับภาพรวมของคนทั้งชาติ.

ผบ.ทบ.เป็นประธานวันสถาปนารบพิเศษ ครบรอบ 51 ปี ย้ำ นสศ.ดูแลความสงบ สร้างการรับรู้ ช่วยรัฐหนุนปรองดอง สร้างความรักสามัคคีให้คนในชาติ 24 ก.พ. 2560 13:50 24 ก.พ. 2560 14:47 ไทยรัฐ