วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พาณิชย์' ยกระดับเกษตรกร ชวนปลูกมันสำปะหลังพันธุ์หวาน แปรรูปได้

'พาณิชย์' เดินหน้าโครงการมันสำปะหลังไทยกินได้ เพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร หลังผลศึกษาชี้ชัดสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ได้เป็นจำนวนมาก มั่นใจช่วยแก้ปัญหาตลาดรองรับมีจำกัดแค่ทำมันเส้นและแป้งมันได้ เตรียมลุยแนะนำเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ชนิดหวานและนำไปแปรรูปให้มากขึ้น

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.60 นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ร่วมมือกับภาคเอกชน หอการค้าไทย สมาคมและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง สถาบันการศึกษา จัดทำโครงการแปรรูปมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรมอาหาร หรือโครงการมันสำปะหลังไทยกินได้ เพื่อช่วยยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง แทนที่จะปลูกแล้วขายเข้าสู่อุตสาหกรรมมันเส้นและแป้งมันเพียงอย่างเดียว โดยจะผลักดันให้เกษตรกรผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังไปเป็นอาหาร เพราะมันสามารถแปรรูปเป็นอาหารได้หลากหลาย ทำให้เกษตรกรสามารถกำหนดราคาขายได้เอง และสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น

“ที่ผ่านมา เกษตรกรจะปลูกมันสำปะหลังและเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการแปรรูปเป็นแป้งมันและมันเส้น จำหน่ายต่อไปยังตลาดทั้งภายในประเทศและส่งออก โดยสัดส่วนการบริโภคในประเทศมีเพียงร้อยละ 30 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับการส่งออกไปต่างประเทศร้อยละ 70 ทำให้ตลาดต่างประเทศเป็นตัวกำหนดราคามันสำปะหลัง และส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังถูกกดราคาลงไปด้วย กระทรวงฯ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้ และทำให้เกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืน”

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ได้มอบให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการศึกษาวิธีที่จดลดพิษไซยาไนด์ในหัวมันสำปะหลังพันธุ์ชนิดหวาน ซึ่งพบวิธีล้างพิษทำได้โดยปอกเปลือก ล้างน้ำ แช่น้ำทิ้งไว้ หรือใช้ความร้อน และยังได้ค้นคว้าวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญพัฒนาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ได้ผลิตภัณฑ์ 4 ผลิตภัณฑ์ คือ มินิวาฟเฟิลมันสำปะหลัง ไอศกรีมมันสำปะหลัง มันสำปะหลังกรอบ และมันสำปะหลังบอล ภายใต้แบรนด์ CassaSweet ทั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่ามันสำปะหลังพันธุ์ชนิดหวาน สามารถแปรรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการบริโภคได้จริง

“เมื่อได้ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังต้นแบบแล้ว กรมฯ ได้นำองค์ความรู้เหล่านี้ไปเผยแพร่และกระตุ้นให้มีการปลูกมันสำปะหลังชนิดหวานเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการนำมันสำปะหลังมาแปรรูปเพื่อจำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งสามารถแปรรูปได้หลากหลาย และได้นำร่องจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี นครราชสีมา กำแพงเพชร และขอนแก่น ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก"

'พาณิชย์' เดินหน้าโครงการมันสำปะหลังไทยกินได้ เพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร หลังผลศึกษาชี้ชัดสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ได้เป็นจำนวนมาก มั่นใจช่วยแก้ปัญหาตลาดรองรับมีจำกัดแค่ทำมันเส้นและแป้งมันได้ 24 ก.พ. 2560 13:42 24 ก.พ. 2560 14:25 ไทยรัฐ