วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

การบินไทยเตรียมแผนรับมือ 'สุวรรณภูมิ' ปิดซ่อมทางวิ่ง

การบินไทย เตรียมรับมือการปิดซ่อมทางวิ่งบางส่วนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นเวลา 2 เดือน โดยมีแผนรองรับกรณีเที่ยวบินล่าช้า ทั้งเที่ยวบินขาไปและขากลับ...

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2560 นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประกาศจะปิดซ่อมทางวิ่ง (Runway) เป็นบางส่วน 1 ทางวิ่ง (01R/19L) ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 รวมเป็นเวลาประมาณ 60 วันนั้น คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการในการจัดเครื่องบินวิ่งขึ้น - ร่อนลง ในบางช่วงเวลา ประกอบกับปกติปริมาณการจราจรทางอากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีปริมาณค่อนข้างมาก จากเหตุดังกล่าว บริษัทฯ คาดว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความล่าช้าของเที่ยวบิน ทั้งเที่ยวบินขาไปและขากลับ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมแผนรองรับโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินเป็นหลัก โดยบริษัทฯ จะได้พิจารณาเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองในแต่ละเที่ยวบินให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรทางอากาศ รวมทั้งแผนรองรับกรณีต้องใช้สนามบินสำรอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงผู้โดยสารที่อาจไม่ได้รับความสะดวกสบาย จึงได้เตรียมแผนรองรับในด้านการดูแลผู้โดยสาร โดยการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสารที่ต้องต่อเที่ยวบิน และแจ้งเตือนผู้โดยสารให้เผื่อเวลาในการต่อเที่ยวบินอีกด้วย รวมทั้งดูแลผู้โดยสารในทุกๆ เที่ยวบินให้ได้รับความสะดวกสบายสูงสุด.

การบินไทย เตรียมรับมือการปิดซ่อมทางวิ่งบางส่วนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นเวลา 2 เดือน โดยมีแผนรองรับกรณีเที่ยวบินล่าช้า ทั้งเที่ยวบินขาไปและขากลับ... 24 ก.พ. 2560 09:39 24 ก.พ. 2560 10:09 ไทยรัฐ