วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดันใช้ "ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า" ทั่วประเทศใน 5 ปี

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานกำลังพิจารณาสนับสนุนการซื้อรถสามล้อไฟฟ้า หรือรถตุ๊กตุ๊ก นำร่อง 100 คัน มาบริการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 ปี และตั้งเป้าหมายจะผลักดันให้รถตุ๊กตุ๊กทั่วประเทศที่มีอยู่ 22,000 คัน เข้าโครงการเปลี่ยนเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าภายใน 5 ปีข้างหน้า

สำหรับโครงการดังกล่าว กระทรวงพลังงานจะให้งบสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของ สนพ. โดยโครงการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้านั้น ภาครัฐจะจัดซื้อให้ผู้ประกอบการนำร่อง 100 คัน ซึ่งเป็นคนละส่วนกับการจัดซื้อรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าข้างต้น เพื่อนำไปแลกรถตุ๊กตุ๊กจากผู้ประกอบการกลับคืนมา โดยรถตุ๊กตุ๊กที่ภาครัฐรับแลกคืนมานั้นจะนำไปดัดแปลงโดยใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้สามารถนำกลับมาวิ่งใหม่ได้ เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการหรือเถ้าแก่รถตุ๊กตุ๊กเข้าร่วมโครงการมากขึ้น

ทั้งนี้ รถตุ๊กตุ๊กที่เหลือรัฐจะทยอยเข้าไปช่วยเหลืองบประมาณในการดัดแปลงเครื่องยนต์ผ่านกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานต่อไป อย่างไรก็ตาม การนำรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามาใช้จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งมวลชนของประเทศไทยในระยะยาว ขณะที่ปัจจุบันรถตุ๊กตุ๊กที่วิ่งให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ มีประมาณ 9,900 คัน ล่าสุดภาคเอกชนที่ผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าแสดงความสนใจและแจ้งมายังสนพ.ว่าต้องการลงทุนผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าหลายรายแล้ว ซึ่งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจะหามาตรการสนับสนุนต่อไป นอกจากนี้ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) มีแผนจะก่อสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์อีวี 100 สถานีภายในสิ้นปีนี้.

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานกำลังพิจารณาสนับสนุนการซื้อรถสามล้อไฟฟ้า หรือรถตุ๊กตุ๊ก นำร่อง 100 คัน มาบริการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ 24 ก.พ. 2560 00:14 24 ก.พ. 2560 00:29 ไทยรัฐ