วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.ล.ต.ต้องมีธรรมาภิบาล สร้างความแข็งแกร่งให้นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวในงาน “Institutional Investors Forum : Thailand’s Investment Governance Code (I Code)” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่า หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับนักลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code : I Code) ถือเป็นเรื่องสำคัญเมื่อมีการพัฒนาแล้วต้องทำให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน โดยต้องคำนึงถึงหลายเรื่อง ทั้งหลักธรรมาภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันนักลงทุนสถาบันมีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยหากพิจารณาจากสัดส่วนการซื้อขายในตลาดทุนถือว่าอยู่ในระดับสูงมาก และอยู่ในวิสัยทัศน์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการเปิดตัวหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับนักลงทุนสถาบัน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่หลายฝ่ายจะร่วมมือเพื่อทำให้เกิดผลอย่างแท้จริง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เพราะเมื่อปฏิบัติให้เกิดผลอย่างแท้จริงแล้ว ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็จะตกอยู่กับตัวผู้ปฏิบัตินั่นเอง ถือเป็นการตอบโจทย์ภาพลักษณ์ที่ดีในภาคการลงทุนกับนักลงทุนต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดแรงจูงใจในการดึงดูดการลงทุนได้เป็นอย่างดี

นายอภิศักดิ์กล่าวต่อว่า นอกจากนั้นในสัปดาห์หน้า วันที่ 28 ก.พ.60 กระทรวงการคลังจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณามาตรการภาษีการลงทุนในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี โดยจะเปิดโอกาสให้พนักงานบริษัท ลูกจ้าง ที่เป็นคนไทยและต่างชาติ สามารถเลือกที่จะเสียภาษีอัตราแบบคงที่สูงสุดไม่เกิน 17% หรือเลือกเสียภาษีบุคคลธรรมดาแบบอัตราก้าวหน้าตั้งแต่ 5-35% ของรายได้สูงสุด โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข 3 ข้อ คือ 1.บริษัทหรือโรงงานที่ทำงานต้องได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 2.บริษัท หรือโรงงานต้องเป็นอุตสาหกรรม S-curve หรือ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่รัฐบาลสนับสนุนเช่น หุ่นยนต์ ไอโอชีวภาพ และยานยนต์ เป็นต้น และ 3.ต้องตั้งบริษัทหรือโรงงานเป็นสำนักงานใหญ่ หรือ Head Office อยู่ในอีอีซี มีพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง.

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวในงาน “Institutional Investors Forum : Thailand’s Investment Governance Code (I Code)” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 24 ก.พ. 2560 00:07 24 ก.พ. 2560 00:07 ไทยรัฐ