วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ออมสิน ทำหนังสือแจ้ง พศ. สกัดพระร่วมชุมนุมธรรมกาย ชี้ผิดกฎหมาย

"ออมสิน" แจ้ง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สกัดพระมาวัดพระธรรมกาย ชี้ร่วมชุมนุม ผิดกฎหมาย ขณะที่พระสงฆ์ส่งจดหมาย ถึงนายกฯ ขอเลิกมาตรา 44 อย่างต่อเนื่อง...

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. มีรายงานว่า นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งหนังสือขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 5/2560 จากกระทรวงยุติธรรม ไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) โดยในหนังสือดังกล่าว เป็นการขอความร่วมมือ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ประสานไปยังมหาเถรสมาคม (มส.) เพื่อขอความร่วมมือดำเนินการเกี่ยวกับกรณีที่มีพระภิกษุสามเณร กระทำการหรือสนับสนุนอันเป็นการฝ่าฝืนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ หรือกระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือพระธรรมวินัย ทั้งขอความร่วมมือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ทุกจังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้กับพระภิกษุสามเณรในจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือในการงดเดินทางร่วมชุมนุม ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ วัดพระธรรมกาย และบริเวณโดยรอบ เพราะการที่พระภิกษุและสามเณรที่มาร่วมชุมนุม และขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีความผิดตามกฎหมาย ฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน และจะถูกดำเนินคดีต่อไป ทั้งขอให้ พศจ.ปทุมธานี สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของพระสงฆ์ที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้มาตรา 44 ของรัฐบาลเกี่ยวกับกรณีวัดพระธรรมกาย ยังคงมีออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน จ.เชียงใหม่ รองเจ้าคณะ จ.เชียงใหม่ ได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอบิณฑบาตยกเลิกการใช้มาตรา 44 กับวัด และพระพุทธศาสนา โดยขอให้ใช้วิธีการสร้างสันติในการแก้ปัญหาที่ละมุนละม่อมกว่านี้

เช่นเดียวกับ พระครูปริยัติภัทรคุณ เจ้าคณะ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ก็ได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้ระงับการใช้มาตรา 44 กับวัดพระธรรมกาย และขอให้ใช้วิธีการเจรจาอย่างสันติวิธีเช่นกัน

ขณะที่เฟซบุ๊ก เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ยังคงรายงานความเคลื่อนไหวของคณะศิษย์ในประเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยล่าสุด เฟซบุ๊กดังกล่าว โพสต์ภาพพร้อมระบุว่า เมื่อวันที่ 21 ก.พ. กลุ่มสายสัมพันธ์พุทธไทยในญี่ปุ่น และสมาคมอาสาสมัครเพื่อสันติภาพประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางไปยัง สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว เพื่อยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมไปยังนายกรัฐมนตรี ขอให้ยุติการใช้มาตรา 44 และถอนกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารออกจากวัดพระธรรมกาย และยังได้เดินทางไปยื่นหนังสือที่องค์การสหประชาติ กรุงโตเกียวด้วย.

"ออมสิน" แจ้ง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สกัดพระมาวัดพระธรรมกาย ชี้ร่วมชุมนุม ผิดกฎหมาย ขณะที่พระสงฆ์ส่งจดหมาย ถึงนายกฯ ขอเลิกมาตรา 44 อย่างต่อเนื่อง 23 ก.พ. 2560 21:01 23 ก.พ. 2560 21:17 ไทยรัฐ