วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สสส.ชูคุกกำแพงเพชร เรือนจำต้นแบบปลอดบุหรี่

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชู เรือนจำกลางกำแพงเพชร เป็นเรือนจำต้นแบบปลอดควันบุหรี่ 100%

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ที่เรือนจำกลางกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวโศรยา ฤทธิ์อร่าม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร ต้อนรับคณะ ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมคณะกรรมการบริหารคณะที่ 1 และ ดร.สิรินธร กลัมพากร เลขาธิการเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทยในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ในเรือนจำ สสส., นายเศกสรรค์ จันทรปราสาท พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าโครงการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ในเรือนจำกลางกำแพงเพชร สสส. พร้อมสื่อมวลชน ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ในเรือนจำกลางกำแพงเพชร ซึ่งเป็นต้นแบบเรือนจำปลอดควันบุหรี่ของไทย ภายใต้การสนับสนุนของ สสส.

สืบเนื่องจาก เรือนจำกลางกำแพงเพชร ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เป็น 1 ใน 13 เรือนจำทั่วประเทศ ที่ได้เข้าร่วมโครงการสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ในเรือนจำ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กรมราชทัณฑ์ กับ เครือข่ายพยาบาล เพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย และยังได้พิจารณาให้เรือนจำกลางกำแพงเพชร เป็นเรือนจำที่ประสบความสำเร็จ ในการดำเนินโครงการสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ ที่สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบให้แก่เรือนจำอื่นๆ ต่อไปได้

ด้าน นางสาวโศรยา ฤทธิ์อร่าม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร เปิดเผยว่า เรือนจํากลางกําแพงเพชร ได้รับเลือกและการสนับสนุนจากกรมราชทัณฑ์ให้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ในเรือนจำมาตั้งแต่ปี 2554 โดยมีกิจกรรมหลักคือการจัดสถานที่ปลอดบุหรี่และส่งเสริมให้ผู้ต้องขังเลิกบุหรี่ จึงได้จัดทำโครงการเรือนจำกลางกำแพงเพชร รณรงค์งดสูบบุหรี่มีการดำเนินกิจกรรม คือ 1. จัดนิทรรศการแสดงพิษภัยบุหรี่ 2. จัดสถานที่ ปลอดบุหรี่ 100% คือ สถานที่พยาบาลในแดนหญิงและเรือนนอน 4 และ 3. จัดทำกลุ่มในผู้ต้องขังที่สมัครใจเพื่อเลิกบุหรี่ ที่ผ่านมา เรือนจำกลางกำแพงเพชรมีการจัดทำกลุ่มเลิกบุหรี่ไปแล้ว 6 รุ่น มีผู้ต้องขังสมัครใจเข้าร่วม 140 ราย ทำให้มีผู้ต้องขังสามารถเลิกบุหรี่ได้ 82 ราย สามารถลดจำนวนการสูบบุหรี่ลงได้ 24 ราย และในปี 2558 เรือนจำกำแพงเพชรได้รับคัดเลือกจากกรมราชทัณฑ์ เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ และ สสส. ให้เป็นเรือนจำนำร่องที่ร่วมโครงการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ในเรือนจำ  

นอกจากนี้ เรือนจำกลางกำแพงเพชรยังมีกิจกรรมโครงการที่ช่วยให้ผู้ต้องขังใช้เวลาว่างหลังจากทำงาน เช่น ฝึกสมาธิหลักสูตรสัคคสาสมาธิ ของหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร, ออกกำลังกาย, จัดแข่งขันกีฬาและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกชนิด เป็นต้น.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชู เรือนจำกลางกำแพงเพชร เป็นเรือนจำต้นแบบปลอดควันบุหรี่ 100% 23 ก.พ. 2560 20:42 23 ก.พ. 2560 21:02 ไทยรัฐ