วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศุลกากร แนะสำแดงสินค้ามูลค่าเกิน 2 หมื่น หากไม่อยากโดนข้อหาเลี่ยงภาษี

(ภาพจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมศุลกากร)

ผอ.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร สุวรรณภูมิ แนะนำควรนำสินค้าที่มีมูลค่าเกิน 20,000 บาท สำแดงต่อเจ้าหน้าที่ ป้องถูกจับกุมข้อหาหลบเลี่ยงภาษี

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 23 ก.พ. 60 นายบุญเทียม โชควิวัฒน ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางไปท่องเที่ยวและซื้อสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะชาวไทยที่นิยมซื้อสินค้ายี่ห้อดังประเภทต่างๆ นำเข้ามา ทำให้บางครั้งในการถูกสุ่มตรวจจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร เมื่อพบว่ามีสินค้าที่ไม่ได้สำแดงก็จะถูกปรับถูกยึดสินค้าดังกล่าว เนื่องจากมีมูลค่าสูงเกินกว่าที่ศุลกากรกำหนด หรืออาจหลบเลี่ยงไม่ยอมเสียภาษี หรือบางครั้งอาจไม่ทราบว่าทางศุลกากรมีข้อกำหนดใดบ้าง จึงขอแนะนำเพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมทั้งผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านศุลกากรในการผ่านพิธีการทางศุลกากรดังนี้

ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ สามารถซื้อสินค้าเช่น กระเป๋า นาฬิกา รองเท้า หรือสิ่งของอื่นๆ ที่เป็นของแบรนด์เนมมาจากประเทศต่างๆ หากมีมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท สามารถนำเข้ามาได้โดยไม่ต้องเสียภาษีศุลกากร แต่หากสิ่งของที่ซื้อเข้ามามีมูลค่าเกิน 20,000 บาท และถึงแม้จะเป็นของชิ้นเดียวก็ตาม ผู้โดยสารจะต้องสำแดงสินค้าต่อเจ้าหน้าที่บริเวณ ช่องมีสิ่งของต้องสำแดง (Goods to Declare) หรือช่องแดง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการให้ผู้โดยสารชำระภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มตามพิกัดอัตราที่ได้กำหนดไว้ เช่น หากสินค้าเป็นกระเป๋า ผู้โดยสารจะต้องเสียภาษีศุลกากรร้อยละ 20 ของมูลค่าสินค้าที่ซื้อมา + ภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7, สินค้าเป็นรองเท้าจะต้องเสียภาษีศุลกากรร้อยละ 30 + ภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7, สินค้าเป็นนาฬิกา จะต้องเสียภาษีศุลกากรร้อยละ 5 + ภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7 เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบพิกัดอัตราในการชำระภาษีศุลกากรของสินค้าประเภทต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ของศุลกากร

ขอแนะนำเพิ่มเติม หากผู้โดยสารที่มีสิ่งของที่ต้องเสียภาษีอากร ของต้องห้ามต้องกำกัดติดตัวเข้ามา หรือผู้โดยสารที่ไม่แน่ใจว่าสัมภาระติดตัวนั้นต้องชำระอากรหรือเป็นของต้องห้ามต้องกำกัดหรือไม่ ควรเดินผ่านช่องแดง เพื่อติดต่อสอบถามต่อเจ้าหน้าที่ได้ เพราะหากผู้โดยสารเดินผ่านช่องไม่มีสิ่งของต้องสำแดง (Nothing to Declare) หรือช่องเขียว และถูกตรวจเจอ ก็จะถูกจับกุมและยึดสินค้าเนื่องจากมีความผิดฐานพยายามลักลอบหนีศุลกากร (หลบเลี่ยงภาษี)

สำหรับกรณีที่ผู้โดยสารมีความกังวลในของใช้ส่วนตัว หรือของติดตัวผู้โดยสารที่มีมูลค่าเกินกว่า 20,000 บาท เวลาผ่านพิธีการศุลกากรแล้วจะถูกตรวจสอบหรือไม่ ผู้โดยสารสามารถแจ้งสำแดงสิ่งของเหล่านั้นที่ศุลกากรก่อนเดินทางออกนอกประเทศได้ แต่ไม่ได้เป็นการบังคับให้ต้องมีการลงทะเบียนตามที่มีการแชร์ข้อความในโซเซียลแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ปัจจุบันยังมีมิจฉาชีพโทรศัพท์ไปหลอกประชาชนให้โอนเงินมาชำระค่าภาษีทางศุลกากร เนื่องจากมีพัสดุส่งถึงแต่ติดขัดทางพิธีการนำเข้า และมีหลายคนหลงเชื่อโอนเงินไปแล้วมาติดต่อรับของที่ศุลกากร ขอแจ้งว่าทางศุลกากรไม่มีนโยบายรับชำระค่าภาษีศุลกากรทางการโอนเงิน เพราะผู้โดยสารสามารถชำระค่าภาษีศุลกากรได้ด้วยเงินสด หรือบัตรเดบิตและบัตรเครดิต บริเวณจุดชำระภาษีศุลกากรได้โดยตรง.

ผอ.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร สุวรรณภูมิ แนะนำควรนำสินค้าที่มีมูลค่าเกิน 20,000 บาท สำแดงต่อเจ้าหน้าที่ ป้องถูกจับกุมข้อหาหลบเลี่ยงภาษี 23 ก.พ. 2560 19:46 23 ก.พ. 2560 20:13 ไทยรัฐ