วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯ 'วิษณุ-นพดล' นั่งรอง ปธ.ศาลปกครองสูงสุด

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด 7 ราย "วิษณุ-นพดล" เป็นรองประธาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 ก.พ.60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด โดยระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 7 ราย ดังนี้ 1. นายวิษณุ วรัญญู ตุลาการหัวหน้าแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ ในศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งรองประธานศาลปกครองสูงสุด 2. นายนพดล เฮงเจริญ ตุลาการหัวหน้าแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งรองประธานศาลปกครองสูงสุด 

3. นายวราวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ตุลาการหัวหน้าแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง ประธานแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุด 4. นายสุเมธ รอยกุลเจริญ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด 5. นายสมชาย งามวงศ์ชน ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุด 6. นายพรชัย มนัสศิริเพ็ญ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด 7. นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค.2560 เป็นต้นไป

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด 7 ราย "วิษณุ-นพดล" เป็นรองประธาน 23 ก.พ. 2560 18:25 23 ก.พ. 2560 18:50 ไทยรัฐ