ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ เซ็น ตั้ง 39 ผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ย.ป.แล้ว คนดังเพียบ!

นายกฯ เซ็นคำสั่ง ตั้ง 39 ผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ย.ป. ให้คำปรึกษา คกก.4 ชุด วาง "ดร.ซุป" ช่วยงานยุทธศาสตร์ชาติ "บวรศักดิ์-เทียนฉาย-บัณฑูร" ช่วยงานปฏิรูป ส่วนซีอีโอยักษ์ใหญ่ "กานต์-ชาติศิริ" ร่วมขับเคลื่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 ก.พ. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ในฐานะประธานกรรมการ ป.ย.ป. ได้ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการแต่ละคณะภายใต้คณะกรรมการ ป.ย.ป.จำนวน 39 คน โดยมีดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย นายกานต์ ตระกูลฮุน นายชาติศิริ โสภณพนิช นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ นายวิรไท สันติประภพ นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ นายอำพล จินดาวัฒนะ

2. คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย นายคุรุจิต นาครทรรพ นายจเด็จ อินสว่าง นายไชยา ยิ้มวิไล นายเตช บุนนาค นายเทียนฉาย กีระนันทน์ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายบัณฑูร ล่ำซำ นางเบญจวรรณ สร่างนิทร นายประมนต์ สุธีวงศ์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ นายศักรินทร์ ภูมิรัตน พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์

3. คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย นายกำจร ตติยกวี นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ นายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายพงษ์โพยม วาศภูติ นายวรากรณ์ สามโกเศศ นายศุภชัย พานิชภักดิ์ นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ นายสมชัย ฤชุพันธุ์ นายอาวุธ ศรีศุกรี นายอุดม คชินทร

และ 4. คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ประกอบด้วย 1. นายธงทอง จันทรางศุ นายอัชพร จารุจินดา และพล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ

นายกฯ เซ็นคำสั่ง ตั้ง 39 ผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ย.ป. ให้คำปรึกษา คกก.4 ชุด วาง "ดร.ซุป" ช่วยงานยุทธศาสตร์ชาติ "บวรศักดิ์-เทียนฉาย-บัณฑูร" ช่วยงานปฏิรูป ส่วนซีอีโอยักษ์ใหญ่ "กานต์-ชาติศิริ" ร่วมขับเคลื่อน 23 ก.พ. 2560 17:57 23 ก.พ. 2560 18:34 ไทยรัฐ