วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกพ. เดินหน้า 'Demand Response' รองรับหยุดจ่ายก๊าซฯ 25 มี.ค.-2 เม.ย.

กกพ. เดินหน้า "โครงการ Demand Response" รองรับการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันตก 1,100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ช่วงวันที่ 25 มี.ค.-2 เม.ย. 60 พร้อมมั่นใจ ไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าอย่างแน่นอน ...

วันที่ 23 ก.พ. 60 นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษกของ กกพ. เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการใช้มาตรการ Demand Response เพื่อรองรับผลกระทบการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันตก 1,100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติลดลง 6,400 เมกะวัตต์ ในช่วง 27-31 มีนาคม 2560 ว่า มาตรการที่ กกพ. ใช้เรียกว่า Emergency Demand Response Program (EDRP) ซึ่งเป็นมาตรการในการลดหรือเฉลี่ยความต้องการใช้ไฟฟ้าจากช่วงเวลาที่ระบบมีความต้องการใช้กำลังการผลิตไฟฟ้าสูง ไปสู่ช่วงเวลาอื่น เพื่อลดภาระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะต้องนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าทดแทนก๊าซธรรมชาติที่หายไป โดยจะให้ค่าตอบแทนแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ เป็นเงินค่าชดเชยตามปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่สามารถบริหารจัดการให้มีการใช้ไฟฟ้าลดลงได้ โดยการใช้มาตรการในครั้งนี้ เป็นการใช้มาตรการเฉพาะพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าที่ต้องใช้น้ำมันดีเซลทดแทนก๊าซฯ และพื้นที่ซึ่งใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวมาก

ขณะนี้ กกพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกระทรวงพลังงาน ได้ร่วมกันกำหนดรายละเอียดการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายการลดใช้ไฟฟ้ารวม 400 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 200 เมกะวัตต์ และพื้นที่จังหวัดราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 200 เมกะวัตต์ ช่วงวันเวลาที่จะขอความร่วมมือให้ลดการใช้ไฟฟ้า คือ ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2560 รวมระยะเวลา 5 วัน โดยมีช่วงเวลาให้เลือกได้ 2 ทางเลือก คือ (1) เลือกวันโดยกำหนดช่วงเวลาลดการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวันระหว่างเวลา 09.00-22.00 น.

หรือ (2) เลือกวันและช่วงเวลา โดยกำหนดช่วงเวลาลดการใช้ไฟเป็น 3 ช่วง ช่วงละ 3 ชั่วโมง ดังนี้ 09.00-12.00 น. /13.00-16.00 น. /19.00-22.00 น. ซึ่งในครั้งนี้ กกพ.ได้กำหนดอัตราค่าชดเชยสำหรับผู้เข้าร่วมมาตรการที่สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ในช่วงเวลาที่กำหนด ที่ 3 บาทต่อหน่วย

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าประเภท 4 (กิจการขนาดใหญ่) โดยการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะมีการเปิดรับสมัครในวันสัมมนาชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ ดังนี้ กฟน. เปิดรับสมัครในวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-17.00 น. ณ โรงแรมเมเปิ้ล จ.สมุทรปราการ และ กฟภ. เปิดรับสมัครในวันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-17.00 น. ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดนครปฐม และในวันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-17.00 น. ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

นอกจากนี้ ทางการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายยังเปิดให้สามารถยื่นใบสมัคร และเอกสารเพิ่มเติมได้ ดังนี้ กฟน. เปิดให้ยื่นระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2560 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) และ กฟภ. เปิดให้ยื่นระหว่างวันที่ 2-9 มีนาคม 2560 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) โดยสำนักงาน กกพ. และการไฟฟ้า จะเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. www.erc.or.th หรือ โทร. 1204 ในเร็วๆ นี้

นายวีระพล กล่าวด้วยว่า เหตุการณ์หยุดจ่ายก๊าซฯ ในครั้งนี้ กกพ. และการไฟฟ้า มีความมั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นกรณีไฟฟ้าตก หรือไฟฟ้าดับในพื้นที่อย่างแน่นอน โดยการที่ กกพ.นำมาตรการ EDRP นี้มาใช้ สามารถช่วยเสริมสร้างในเรื่องของความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด อีกทั้ง ยังสามารถนำมาช่วยลดค่าเอฟทีเพื่อลดภาระให้กับประชาชนได้เช่นกัน

กกพ. เดินหน้า "โครงการ Demand Response" รองรับการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันตก 1,100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ช่วงวันที่ 25 มี.ค.-2 เม.ย. 60 พร้อมมั่นใจ ไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าอย่างแน่นอน ... 23 ก.พ. 2560 16:19 23 ก.พ. 2560 18:07 ไทยรัฐ