Thairath Logo
กีฬา

เตือนใช้ 'แรงงานเด็ก' อายุต่ำกว่า 18 ปี มีโทษปรับ สูงสุด 1.2ล้าน

Share :

กสร.เตือน นายจ้างใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ระวังอัตราโทษใหม่สูงขึ้น ปรับสูงสุด 8 แสน หากเด็กได้รับอันตรายปรับ 1.2 ล้าน เริ่มบังคับใช้แล้ววันนี้

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.60 นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า วันนี้ถือเป็นวันแรกที่ อัตราโทษใหม่ของการใช้แรงงานเด็กมีผลบังคับใช้ คือ หากมีการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงาน จะมีโทษปรับให้สูงขึ้นตั้งแต่ 400,000-800,000 บาท ต่อการจ้างแรงงานเด็กผิดกฎหมาย 1 ราย

ขณะเดียวกันหากเด็กได้รับอันตราย โทษปรับสูงขึ้น 800,000-1,200,000 บาท จึงอยากเตือนนายจ้างอย่ามีการจ้างเด็กต่ำกว่า 18 ปี ทำงาน หากตรวจพบจะเอาผิดอย่างถึงที่สุด

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังได้สั่งการให้ กสร.พิจารณา ในเรื่องของการคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้มากยิ่งขึ้น โดยในปี 2560 กสร. จะมีการพิจารณาออก พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานนอกระบบ มาบังคับใช้ ควบคู่กับ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

อย่างไรก็ตาม การออกกฎหมายจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะแรงงานในกลุ่มนี้มีการทำงานที่หลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่มงานภาคการเกษตร และกลุ่มผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...
แรงงานเด็กกระทรวงแรงงานสุเมธ มโหสถใช้แรงงานเด็กพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน