วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ผักแขนง……กับยาฆ่าแมลง

ผักแขนง หลายคนเข้าใจว่าเป็นต้นอ่อนของคะน้า แท้จริงแล้วเป็นส่วนที่งอกออกมาใหม่จากต้นกะหล่ำปลี

หลังจากเก็บเกี่ยวและตัดหัวกะหล่ำปลีเป็นหัวๆออกไปแล้ว จะเหลือต้นตอซึ่งจะแตกเป็นแขนงได้อีก และงอกมาเป็นต้นกะหล่ำปลีเล็กๆ เรียกว่า ยอดผักหรือแขนง

แขนงเป็นผักที่มีสีเขียว ขนาดเล็ก ลักษณะจะผสมผสานระหว่างผักคะน้าและกะหล่ำปลี เป็นผักที่มีความกรอบ รสชาติเหมือนคะน้าแต่ไม่ขมเหมือนใบเขียวแก่ของผักคะน้า เมื่อผักแขนงเป็นต้นอ่อนของกะหล่ำปลี ขอเตือนว่าควรระมัดระวังการทำความสะอาดให้มาก

เพราะกะหล่ำปลีเป็นผักที่พบยาฆ่าแมลงตกค้างติด 1 ใน 10 เมื่อแขนงเป็นผักที่แตกออกจากกะหล่ำปลี เป็นไปได้ว่ามีโอกาสพบสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชตกค้าง

สารที่เกษตรกรนิยมใช้ทั่วไป ได้แก่ กลุ่มออร์กาโนคลอรีน ออร์กาโนฟอสเฟส คาร์บาเมต ไพรีทรัม และกลุ่มสารสังเคราะห์ไพรีทรอยด์สารทั้ง 4 กลุ่มนี้ มีอันตรายทั้งแบบเฉียบพลัน และสะสมไว้จนเกิดอาการพิษเรื้อรัง อันตรายแบบเฉียบพลัน มักจะทำให้มีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน น้ำตาไหล เหงื่อออก หัวใจเต้นช้า ม่านตาหรี่ ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล

ส่วนอาการพิษเรื้อรังที่เกิดจากการสะสม เช่น กล้ามเนื้อกระตุก เริ่มต้นที่หน้า หนังตา ลิ้น กล้ามเนื้ออ่อนแรง รุนแรงถึงขั้นเป็นอัมพฤกษ์ได้ เป็นต้น

วันนี้ สถาบันอาหารได้สุ่มตัวอย่างผักแขนงจำนวน 5 ตัวอย่าง จาก 5 ย่านการค้า ในกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์สารกำจัดแมลงและศัตรูพืชทั้ง 4 กลุ่ม รวม 58 ชนิด ตกค้าง
ผลการวิเคราะห์พบว่า มีผักแขนง 1 ตัวอย่าง พบการตกค้างของสารไซเพอร์เมทริน

แต่ปริมาณที่ตรวจพบยังไม่เกินค่ามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขของไทย ที่กำหนดให้พบสารไซเพอร์เมทรินในผักตระกูลกะหล่ำได้ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

น่าดีใจแทนผู้บริโภคที่วันนี้ได้ทานผักที่ปลอดภัย แต่ก็อย่าได้ใจกันนัก ก่อนปรุงและก่อนทานทุกครั้ง ควรนำมาล้างด้วยน้ำสะอาดไหลผ่านและใช้มือลูบนาน 2 นาที เพื่อความปลอดภัย.

23 ก.พ. 2560 13:55 23 ก.พ. 2560 13:56 ไทยรัฐ