Thairath Logo
กีฬา

ช่วยคนจน

Share :

“ปัญหาคนจน” กับ “ปัญหาหนี้นอกระบบ” เกี่ยวข้องกันโดยตรง

ถ้าแก้ปัญหายากจนสำเร็จ ปัญหาหนี้นอกระบบก็สูญพันธุ์

แต่ยังไม่มีรัฐบาลไหน แก้ปัญหาได้สำเร็จสักที

ข้อมูลของทางราชการระบุว่า ประชากรผู้มีรายได้น้อยเป็นหนี้นอกระบบ 1.2 ล้านคน หรือราว 10 เปอร์เซ็นต์ของผู้มีฐานะยากจน 14 ล้านคน

แต่ผลการศึกษาของสถาบันเอกชน ระบุว่า ประชากรผู้ใช้แรงงานเป็นหนี้เงินกู้นอกระบบมากถึง 60 เปอร์เซ็นต์

ต้องโดนขูดรีดดอกเบี้ยมหาโหดไม่ตํ่ากว่า 12.5 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน หรือ 150 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

แค่หาเงินจ่ายดอกเบี้ยอย่างเดียวก็รากเลือดแล้วโยม

“แม่ลูกจันทร์” จึงเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เปิดบริการเสริมพิเศษ ให้พี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ขอกู้เงินฉุกเฉินไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย

คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.85 ต่อเดือนหรือร้อยละ 10 ต่อปี

โดยให้ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส.จัดวงเงินสินเชื่อรายย่อยธนาคารละ 5,000 ล้านบาท รวมเป็น 10,000 ล้านบาท คาดว่าจะช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน 200,000 ราย...

ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบให้ทุกข์ระทมขมขื่นใจอย่างที่ผ่านมา

“แม่ลูกจันทร์” กระชุ่นพี่น้องผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการกู้เงินฉุกเฉิน หรือผู้มีอาชีพค้าขายรายย่อยที่ต้องการกู้เงินไปลงทุนทำมาหากิน ขอให้รีบไปติดต่อขอสินเชื่อรายย่อยที่ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศไทย ได้ทันทีตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นปี

โดยทางธนาคารจะพิจารณาว่าท่านเป็นผู้มีรายได้น้อยจริงหรือไม่??

มีความสามารถผ่อนชำระหนี้ได้แน่หรือไม่??

ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ท่านจะได้รับอนุมัติสินเชื่อฉุกเฉินไม่เกิน 50,000 บาททันที

โดยต้องหาบุคคลเซ็นค้ำประกัน เงินกู้ร่วมอีก 1 คน

อย่างไรก็ดี การปล่อยสินเชื่อรายย่อยสำหรับผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายรัฐบาล ย่อมมีความเสี่ยง (สูง) ที่จะเกิดปัญหาหนี้เสีย หรือหนี้สูญตามมา

ดังนั้น รัฐบาลพร้อมอัดฉีดเงินชดเชยหนี้เสียหนี้สูญให้ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. 40 เปอร์เซ็นต์ของวงเงินสินเชื่อ เพื่อไม่ให้ธนาคารต้องแบกรับความเสี่ยงฝ่ายเดียว

“แม่ลูกจันทร์” เชื่อว่า นโยบายปล่อยสินเชื่อรายย่อยให้ผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล จะช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้พอสมควร

แต่คงแก้ไม่ได้หมด 100 เปอร์เซ็นต์

เพราะถ้าเปรียบเทียบหนี้นอกระบบเป็นน้ำหนึ่งกะละมัง

วงเงินสินเชื่อรายย่อย 10,000 ล้านบาท ก็เป็นน้ำขันเดียว!!

ยังมีพี่น้องผู้มีฐานะยากจนอีกหลายแสนรายเป็นเหยื่อแก๊งเงินกู้นอกระบบต้องถูกขูดรีดดอกเบี้ยมหาโหด ร้อยละ 20 ต่อเดือน หรือ 240 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

เพราะตราบใดคนยากจนยังเต็มเมืองไทย แก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบก็ยังไม่สูญพันธุ์

ปราบอย่างไรก็ไม่หมด กวาดอย่างไรก็ไม่เตียน

นอกจาก...รัฐบาลจะใช้ ม.44 ออกคำสั่งเด็ดขาด...

บังคับลูกหนี้เงินกู้นอกระบบทุกรายไม่ต้องใช้หนี้คืน.

“แม่ลูกจันทร์”

อ่านเพิ่มเติม...
สำนักข่าวหัวเขียวแม่ลูกจันทร์ปัญหาคนจนหนี้นอกระบบกู้เงินฉุกเฉิน