วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ต้องไม่ใช่แค่พิธีกรรม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พูดถึงเรื่องโรงงานไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ว่า ให้กลับไปศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพใหม่ ถ้าทำได้ก็ทำ แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่สร้าง ต้องไปหาวิธีการอื่น ถือว่าเป็นคำชี้แจงที่ชัดเจน ไม่ก่อความสับสนในหมู่ประชาชน หลังจากที่ระดับผู้นำรัฐบาลบางคนบอกว่าไม่ได้ถอย เพียงแต่ชะลอไว้ก่อน

แกนนำกลุ่มผู้คัดค้านก็เข้าใจตรงกันและยอมรับ แต่การศึกษาจะต้องโปร่งใส ผู้ศึกษาต้องเป็นรัฐบาลหรือเอกชนที่น่าเชื่อถือ ไม่ใช่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้จ้างทำ และการศึกษาต้องรอบด้านและเป็นกลาง ก่อนหน้านี้มีบางกลุ่มอ้างว่าไม่ได้มีส่วนร่วม ผู้จัดทำมักจะเชิญเฉพาะผู้ที่รู้จักหรือพวกพ้องเข้าร่วม ไม่เป็นไปด้วยความโปร่งใส

การศึกษาวิเคราะห์รอบใหม่ ไม่ควรให้ กฟผ. เป็นผู้รับผิดชอบศึกษาเอง วิเคราะห์เอง เพราะอาจไม่ได้รับความเชื่อถือ เนื่องจากมีธงของตนเองอยู่แล้ว แต่ควรยึดหลักในรัฐธรรมนูญ กล่าวคือนอกจากจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว ต้องให้องค์กรอิสระและสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมเต็มตัว ไม่ควรเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยราชการปกติ

ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานราชการปกติ เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของรัฐบาล จึงมักจะเชื่อฟังและทำตามที่รัฐบาลต้องการ ต่างจากนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย ซึ่งมีจิตวิญญาณของความเป็นอิสระสูง และมีจิตสำนึกด้านเสรีภาพทางวิชาการมากกว่า ที่สำคัญอย่างยิ่งคือ การรับฟังความคิดเห็นประชาชน จะต้องไม่ทำแค่เป็น “พิธีกรรม” แต่ต้องเป็นประชาพิจารณ์แท้

แหล่งพลังงานยังเป็นปัญหาที่โต้เถียงกัน ในวงการวิชาการ บางฝ่ายเชื่อว่าถ่านหินสามารถทำให้เป็นพลังงานที่ “สะอาด” และปลอดภัยได้ บางฝ่ายเชื่อว่าพลังแสงอาทิตย์หรือแสงแดดเป็นความหวังมากที่สุดในอนาคต แม้ขณะนี้จะมีต้นทุนการผลิตที่แพงเกินไป แต่เชื่อว่าภายในปี 2568 ไฟฟ้าจากพลังแสงแดดจะมีราคาถูกกว่าถ่านหิน ซึ่งอาจถูกสุดในปัจจุบัน

ส่วนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของไทย ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์การของ กฟผ. มีหนังสือถึง “ไทยรัฐ” ชี้แจงว่าจะมีสัดส่วนการผลิตจากถ่านหินและลิกไนต์ เพิ่มจาก 19% ในปัจจุบัน เป็น 20–25% ในปี 2579 เพื่อลดความเสี่ยงจากการผลิตจากก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีสัดส่วนถึง 70% และจะเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจาก 8% เป็น 15-20% ในวันหน้า

แต่ปัญหาเฉพาะหน้าในขณะนี้ คือ โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่จะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่ ผลการศึกษาวิเคราะห์อาจเป็นแนวทางการผลิตไฟฟ้าในอนาคต จึงต้องกระทำด้วยความโปร่งใส ภายใต้บรรยากาศประชาธิปไตย ความเป็นอิสระทางวิชาการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อให้ผลการศึกษาเป็นที่น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย.

23 ก.พ. 2560 11:29 23 ก.พ. 2560 11:29 ไทยรัฐ