วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นอภ.เข้า นปส.69

โดย ซี.12

อันที่จริงแกนหลักของการคัดคนเข้าสู่หลักสูตรนักปกครองระดับสูง ไม่ว่ารุ่นไหนๆต่างก็มีนายอำเภอเป็นหลัก

นปส.92 นี่ก็เหมือนกัน มี นายอำเภอ ของกรมการปกครอง มาเข้าเรียน 51 ราย คือ

1.นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ นอภ.วัดโบสถ์ พิษณุโลก 2.นายพลานุภาพ ธพรคำแพทย์ นอภ.ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 3.นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง นอภ.หัวไทร นครศรีธรรมราช 4.นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นอภ.โนนสะอาด อุทัยธานี 5.นายชัชพงษ์ อาจแก้ว นอภ.ภูกระดึง เลย 6.นายอนุชา เจริญรักษ์ นอภ.จัตุรัส ชัยภูมิ 7.นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นอภ.ตรอน อุตรดิตถ์ 8.นายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ นอภ.บางบาล พระนครศรีอยุธยา 9.นายปริญญา ภูมิพาณิชย์ นอภ.คุระบุรี พังงา 10.นายพีรณัฐ รัตนวรโอภาส นอภ.โป่งน้ำร้อน จันทบุรี

11.น.ส.สลารีวรรณ ทัพทวี นอภ.แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 12.นายกฤษณะ อยู่สุข นอภ.เขาสมิง ตราด 13.นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ นอภ.ภาชี พระนครศรีอยุธยา 14.นายณัฐวัฒน์ บุญค้ำมา นอภ.นากลาง หนองบัวลำภู 15.นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ นอภ.คลองหาด สระแก้ว 16.นายอังกูร สุ่นกุล นอภ.พุทธมณฑล นครปฐม 17.น.ส.จิรภา ทองศิริ นอภ.ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 18.นายเริงวิทย์ ถนอมแสง นอภ.อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 19.นายสุพจน์ เมฆประดับ นอภ.เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 20.นายพิรุณ วิมลอักษร นอภ.วังจันทร์ ระยอง

21.นายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์ นอภ.ภูพาน สกลนคร 22.นายจิรศักดิ์ ชำนาญภักดี นอภ.สามชุก สุพรรณบุรี 23.นายธานี หะยีมะสาและ นอภ.ละงู สตูล 24.นางอาภรณ์ ใหม่มงคล นอภ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 25.นายชูศักดิ์ สบานแย้ม นอภ.บางขัน นครศรีธรรมราช 26.นายณรงค์ศักดิ์ สบาย นอภ.เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 27.นายอำนาจ เจริญศรี นอภ.เกาะจันทร์ ชลบุรี 28.นายสกล แก้วปวงคำ นอภ.เวียงชัย เชียงราย 29.นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นอภ.เมืองปาน ลำปาง 30.นายผะอบ บินสะอาด นอภ.สบเมย แม่ฮ่องสอน

31.นายกำธร เวหน นอภ.เกาะช้าง ตราด 32.นายดุรงค์ ฤทธิ์ศิริวัฒนพันธ์ นอภ.ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 33.นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นอภ.วาริชภูมิ สกลนคร 34.นายเจริญ เปลี่ยวจิตร นอภ.ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 35.นายประเทือง อยู่เกษม นอภ.บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 36.นายสมพจน์ สารภูษิตสันต์ นอภ.หนองฉาง อุทัยธานี 37.นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ นอภ.ไพรบึง ศรีสะเกษ 38.นายวัฒนชัย จันตะเสน นอภ.จังหาร ร้อยเอ็ด 39.นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ นอภ.ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 40.นายสาวิตร เจียมจิระพร นอภ.ปะคำ บุรีรัมย์

41.นายดงพล รุจิธรรมธัช นอภ.เวียงสา น่าน 42.นายเดโช ประกาศแก่นทราย นอภ.ไทรโยค กาญจนบุรี 43.นายบุญช่วย หอมยามเย็น นอภ.ควนกาหลง สตูล 44.นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นอภ.โนนไทย นครราชสีมา 45.นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นอภ.บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 46.นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นอภ.พร้าว เชียงใหม่ 47.ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน นอภ.หลังสวน ชุมพร 48.นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นอภ.บ้านตาก ตาก 49.นายไพโรจน์ จิตจักร นอภ.ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 50.นายสามารถ หมั่นนอก นอภ.น้ำโสม อุดรธานี 51.นายอรุณ ศรีใส นอภ.ระแงะ นราธิวาส มาในโควตาของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งหมดนี้เป็นรายชื่อตอนประกาศ แต่พอถึงเวลาเรียนเข้าจริงอาจจะมีเสียบเพิ่มเข้ามาบ้างก็ได้ ใครจะทำไม.

“ซี.12”

23 ก.พ. 2560 10:30 23 ก.พ. 2560 10:30 ไทยรัฐ