วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แมลงบั่วระบาดนาข้าวในพิจิตร เสียหาย 9.6 หมื่นไร่ เร่งช่วยเกษตรกร

แมลงบั่วระบาดนาข้าวในพิจิตร เกษตรกรเดือดร้อนแล้ว 5,398 ราย พื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 96,780 ไร่ ผวจ.สั่งเกษตรจังหวัดช่วยเหลือแล้ว

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.60 นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับรายงานจาก นายพยุงศักดิ์ สิทธิลภ เกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ว่าเกิดสถานการณ์การระบาดของแมลงบั่ว ในพื้นที่ ต.ไผ่รอบ และ ต.ทุ่งใหญ่ ใน อ.โพธิ์ประทับช้าง ทำให้นาข้าวของเกษตรกรเสียหายแล้ว 6,200 ไร่ เกษตรกรได้รับความเสียหาย 600 ราย

สำหรับภาพรวมของการระบาดของแมลงบั่วทั้งจังหวัด มีพื้นที่เสียหายจำนวน 9 อำเภอจาก 12 อำเภอ พื้นที่เสียหาย 96,780 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน 5,398 ราย

ทั้งนี้แนวทางการช่วยเหลือขณะนี้ได้แจ้งให้ทุกอำเภอสำรวจความเสียหายโดยละเอียด และรายงานให้จังหวัดทราบแล้ว โดยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้สั่งการให้เร่งช่วยเหลือเกษตรกร โดยตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ถ้าระดับความเสียหายเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนด จังหวัดจะเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโดยทันที.

แมลงบั่วระบาดนาข้าวในพิจิตร เกษตรกรเดือดร้อนแล้ว 5,398 ราย พื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 96,780 ไร่ ผวจ.สั่งเกษตรจังหวัดช่วยเหลือแล้ว 23 ก.พ. 2560 10:24 23 ก.พ. 2560 21:39 ไทยรัฐ