วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สิงห์บุรีขยับสร้างจุดแข็ง “เทวาลัยพระพรหม”

ยุคนี้หลายจังหวัดขยับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างรอบด้าน...!

ในส่วนของพื้นที่ราบภาคกลาง ขณะนี้ที่กำลังขยับตัว นายพศิน โกมลวิชญ์ ผวจ.สิงห์บุรี โดยล่าสุดนั่งหัวโต๊ะประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว บริเวณเทวาลัยพระพรหม

โดยมีผู้แทนสำนักงานจังหวัด, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี, ประชาสัมพันธ์จังหวัด, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับ “เทวาลัยพระพรหม” จังหวัดสร้างไว้เมื่อปี 2551 สำหรับใช้เผยแพร่ประวัติหัวเมืองพรหมในอดีต หรือปัจจุบันใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

นายพศิน เผยว่า ครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว จากฐานความรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

พุ่งเป้าใช้จุดเด่นของสถานที่แห่งนี้ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ซึ่งล่าสุดได้รับการจัดสรรงบประมาณ 27 ล้านบาท ใช้จัดกิจกรรมพระพรหม Complex & distribution

โดยจะใช้สร้างห้องน้ำสาธารณะ ปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว และที่ทำการบริษัทประชารัฐ นอกจากนี้ยังจะเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาเทวาลัยและอาคารหอจดหมายเหตุพร้อมกันไปด้วย

ในส่วนของพื้นที่โดยรอบจะปรับปรุงพื้นถนนเดิมกับลานจอดรถยนต์หน้าเทวาลัยให้เชื่อมถึงกัน มีการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน ใช้จัดมหกรรมการจำหน่ายสินค้าและท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าสัก

ขณะที่จะก่อสร้างทางขนานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพระพรหมเทวาลัย ทางหลวงหมายเลข 32 สายเอเชีย ตอนไชโยสิงห์ใต้ ส่วนงบกว่า 14 ล้านบาท จะใช้ตั้งศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

งานนี้จึงเท่ากับได้สอดรับแนวทางสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศอีกด้วย....!

สุภาวดี ภักดิ์พิบูลย์

23 ก.พ. 2560 10:08 23 ก.พ. 2560 10:08 ไทยรัฐ