วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นศ.มรภ.ปิ๊งไอเดีย ‘ดินน้ำมันบำบัด’

นศ.มรภ.ปิ๊งไอเดีย ‘ดินน้ำมันบำบัด’

  • Share:

นางสาววิรีภรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มรส.ได้นำกระดาษรีไซเคิลมาผลิตเป็นดินน้ำมัน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบำบัดกลุ่มคน 3 วัย คือ วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุ โดยโครงการดังกล่าวได้ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เป็น 1 ใน 28 โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 เพื่อเข้าชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป

ดินน้ำมันช่วยสร้างจินตนาการและพัฒนาการให้สมวัยได้ เสริมสร้างสมาธิในเด็กที่มีภาวะออทิสติกและความพิการทางสมอง หากผู้ปกครองได้เล่นกับลูกหลานก็จะเป็นการสร้างความรักความผูกพันในครอบครัว ส่วนผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีอาการอันเกิดจากการทำงานด้วยมือหรือใช้มือเป็นเวลานาน เช่น นิ้วล็อกจากการใช้คอมพิวเตอร์ หรือกดโทรศัพท์มือถือ โรคพังผืดทับเส้นประสาท หรือโรคอัมพฤกษ์ การปั้นนวดดินน้ำมันอย่างสม่ำเสมอก็สามารถบำบัดอาการเหล่านี้ได้เช่นเดียวกัน

นางสาวนุสราภรณ์ เกษแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ในนักศึกษาเจ้าของโครงการ เปิดเผยถึงที่มาของโครงการดังกล่าวว่า ตนและเพื่อนๆได้อัญเชิญหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวคิดในการผลิตดินน้ำมันจากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษแล้ว ดินน้ำมันที่ได้ยังปลอดภัยต่อเด็กและผู้ป่วย ราคาถูกและสามารถทำใช้เองในครอบครัวได้ด้วย

ก่อนจะนำดินน้ำมันที่ผลิตเองไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่นพร้อมให้ความรู้ประกอบ เช่น มอบให้กับศูนย์อพยพเด็กชาวโรฮีนจาและเด็กต่างด้าว มอบให้กับเด็กออทิสติกที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย เป็นต้น นอกจากนี้ เรายังจัดกิจกรรมอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น เชิญผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมบริหารมือด้วยดินน้ำมันให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันโรคจาการทำงาน เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากและให้ผลเป็นที่น่าพอใจมาก.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้