วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กว่า 3 พันหนุน รง.นํ้าตาล-ไฟฟ้าชีวมวล

ตอนสายวันที่ 22 ก.พ. ที่บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดอำนาจเจริญ มีชาวบ้านกว่า 3,000 คน ได้ เดินทางมายื่นหนังสือสนับสนุนให้มีการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลต่อ ผวจ.อำนาจเจริญ โดยมีการชูป้าย ระบุข้อความ “เราชาวตำบลน้ำปลีกสนับสนุนการสร้างโรงงานน้ำตาล’’ พร้อมกับยื่นรายชื่อชาวบ้านที่ให้การสนับสนุน นายจิตราภรณ์ พรมทา อายุ 64 ปี แกนนำชาวบ้านเปิดเผยว่า ได้รวบรวมรายชื่อ ชาวบ้านที่จะปลูกอ้อยกว่า 6,000 คน มายื่นต่อ ผวจ. อำนาจเจริญ เพราะต้องการให้มีการก่อสร้างโรงงาน น้ำตาล จากการศึกษาดูงานที่โรงงานน้ำตาลมิตรผล กาฬสินธุ์ พบว่า โรงงานน้ำตาลไม่ได้ส่งผลเสียต่อชุมชน โรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลมีระบบ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและทันสมัย ทั้งด้านการผลิต การบริหารจัดการน้ำ และกระบวนการ บำบัดน้ำเสีย มีวิศวกรชำนาญงานมาควบคุมดูแลการผลิต ในทุกขั้นตอน ทั้งยังส่งผลดีด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ทำให้มีเงินหมุนเวียน ผู้คนในชุมชนมีงานทำเพิ่มขึ้น

นางแปลง บุญราช อายุ 73 ปี หนึ่งในชาวบ้าน ที่ร่วมสนับสนุน เปิดเผยว่า อาศัยอยู่ที่บ้านนาดอกไม้ ต.นายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณ ที่จะมีการตั้งโรงงานน้ำตาลเพียง 3 กิโลเมตร และมีที่ดิน 17 ไร่ ต้องการที่จะปลูกอ้อย เพราะที่ผ่านมา ทำนามาเกือบครึ่งชีวิต แต่ก็ยังยากจนอยู่และมีหนี้สิน จำนวนมาก หากได้ปลูกอ้อยจะทำให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้น คิดว่าโรงงานน้ำตาลไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน แต่กลับกันจะทำให้คนในชุมชนมีงานทำ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และลูกหลานจะได้ไม่ต้องออกไปทำงาน ต่างจังหวัดอีกต่อไป

ทางด้านนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผวจ.อำนาจเจริญ หลังจากรับหนังสือจากชาวบ้าน ได้กล่าวว่า หนังสือที่พี่น้องประชาชนได้มายื่นในวันนี้ ทางจังหวัดจะรวบรวมและส่งไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักนโยบายและแผน เพื่อประกอบการพิจารณาในการทำเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป ขอเรียนว่า ทางจังหวัดจะรวบรวมข้อมูลทุกฝ่ายทั้งสนับสนุนและต่อต้าน โดยจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชาวบ้าน ที่เดินทางมาแสดงพลังในวันนี้ ทำให้เห็นว่า มีคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องการให้มีการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ ส่วนจะสร้างได้หรือไม่ได้นั้นต้องรอดูผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและผลการทำประชาพิจารณ์ของพี่น้องประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้ฟังคำชี้แจงจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ กลุ่มชาวบ้านทั้งหมดจึงได้แยกย้ายกลับไปในที่สุด.

ตอนสายวันที่ 22 ก.พ. ที่บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดอำนาจเจริญ มีชาวบ้านกว่า 3,000 คน ได้ เดินทางมายื่นหนังสือสนับสนุนให้มีการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลต่อ ผวจ.อำนาจเจริญ... 23 ก.พ. 2560 09:47 23 ก.พ. 2560 09:47 ไทยรัฐ