วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดัชนีเชื่อมั่นวูบในรอบ 5 เดือน

ส.อ.ท.ระบุกังวลเศรษฐกิจโลกของนโยบาย “ทรัมป์”

นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ผลสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมประเทศไทย ประจำเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา อยู่ที่ระดับ 87.2 ปรับตัวลดลงจาก 88.5 ของเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา ถือเป็นการปรับตัวลดลงในรอบ 5 เดือน เนื่องจากสมาชิกของ ส.อ.ท.มีความกังวลต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะนโยบายด้านการค้าระหว่างประเทศของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และความผันผวนอัตราแลก เปลี่ยน ราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น การปรับขึ้นของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 100.4 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 100 ในเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากผู้ประกอบการเห็นว่า การดำเนินกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการใช้จ่ายการลงทุนของภาครัฐ ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อการบริโภคในประเทศ

สำหรับข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการที่มีต่อภาครัฐ คือต้องการให้รัฐมีมาตรการลดความผันผวนของอัตราแลก เปลี่ยน พร้อมทั้งขยายเส้นทางคมนาคมขนส่ง ให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุน อีกทั้งผ่อนปรนเงื่อนไขการค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สำหรับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม

ทั้งนี้ ในประเด็นความคืบหน้าการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) คาดว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้า จะมีการพิจารณาโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถอีวี หลังจากที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กระทรวงอุตสาหกรรม กรมสรรพสามิตได้หารือกับเอกชนต่อเนื่อง ซึ่งหลักการภาษีดังกล่าว จะลดลงให้มากที่สุด และให้มากกว่ารถยนต์ไฮบริด และมีเงื่อนไขที่ต้องการมุ่งเสริมให้เกิดการผลิตแบตเตอรี่ มอเตอร์ไฟฟ้า ระบบคอนโทรล ฯลฯ ภายในประเทศ หาก ครม.อนุมัติในหลักการ ภาคเอกชนคาดว่า จะมีการลงทุนนำร่องในส่วนของรถเมล์ไฟฟ้าก่อน.

นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ผลสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมประเทศไทย ประจำเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา อยู่ที่ระดับ 87.2 ปรับตัวลดลงจาก 88.5 ของเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา 23 ก.พ. 2560 00:47 23 ก.พ. 2560 01:32 ไทยรัฐ