วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐหนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์ พาณิชย์ตั้งเป้าส่งออกทั่วโลก

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วย รมว.พาณิชย์ เปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมนานาชาติร่วมกับสภาเศรษฐกิจโลกว่า การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ให้ขยายสู่ตลาดโลก ผ่านความร่วมมือกับภาคธุรกิจชั้นนำ เพื่อช่วยพัฒนาเกษตรกรรายย่อย ให้ผลิตสินค้าเกษตรแบบยั่งยืน สร้างความมั่นคงด้านรายได้ ช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร เพราะผู้บริโภคในโลกปัจจุบัน ใส่ใจอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น ประกอบกับไทยมีจุดแข็งในเรื่องสินค้าเกษตร ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง หากส่งเสริมให้ถูกต้องจะสามารถพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ ขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการปลูกสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ออแกนิกส์) 3 ชนิด คือ ข้าว มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน

“ในขณะนี้ หลายๆประเทศ สนใจสินค้าเกษตรของไทย ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะข้าวที่แปรรูปเป็นยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง วัสดุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับโอกาสในตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับสินค้าสุขภาพและชีวภาพมากขึ้น กระทรวงฯ ตั้งเป้าหมายว่า หลังการหารือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการครั้งนี้ จะสามารถผลักดันมูลค่าการค้า สินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่มีมูลค่า 2.3 ล้านล้านบาท ให้ขยายตัวได้ 10% รวมทั้งตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทย ในปีนี้ ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก 10% จากปีที่ผ่านมา ที่มีมูลค่า 4,000 ล้านบาท”.

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วย รมว.พาณิชย์ เปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมนานาชาติร่วมกับสภาเศรษฐกิจโลกว่า การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ให้ขยายสู่ตลาดโลก ผ่านความร่วมมือกับภาคธุรกิจชั้นนำ 23 ก.พ. 2560 00:06 23 ก.พ. 2560 00:06 ไทยรัฐ