วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วธ.ปลื้ม สนช.หนุนช่วยแก้กฎหมายวัฒนธรรม 6 ฉบับ

วธ.ปลื้ม สนช.หนุนช่วยแก้กฎหมายวัฒนธรรม 6 ฉบับ

  • Share:

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ผู้บริหาร วธ.ได้ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คณะอนุกรรมาธิการฯ แสดงความยินดีบูรณาการความร่วมมือกับ วธ.ในการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมระยะ 20 ปี ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมสร้างคนดี สังคมดีสร้างรายได้ สร้างภาพลักษณ์และเกียรติภูมิประเทศไทยในเวทีโลก” ขณะเดียวกันคณะอนุกรรมาธิการฯ พร้อมที่จะช่วยสนับสนุน 2 โครงการเร่งด่วนที่ วธ.ต้องเร่งดำเนินการ คือ

1.การพัฒนาพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ ไทยให้เป็นศูนย์กลางการแสดงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระดับโลก

2.การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งธรณีพิบัติภัยสึนามิ จ.พังงา และพร้อมช่วยผลักดันการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านวัฒนธรรม 6 ฉบับ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ได้แก่ พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ร.บ.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2550 พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 พ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553 พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 และร่าง พ.ร.บ.หอสมุดแห่งชาติ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้