วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อีก 13 ปีคนอายุยืนขึ้น มะกันอายุลด-หยุดสูง

การศึกษาอายุขัยผู้คนในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม 35 ชาติของมหาวิทยาลัยอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอนและองค์กรอนามัยโลก (WHO) เผยแพร่เมื่อ 22 ก.พ.พบว่า ค่าเฉลี่ยอายุขัยผู้คนจะเกิน 90 ปีภายในปี 2573 หรือในอีก 13 ปีข้างหน้า โดยผู้หญิงเกาหลีใต้จะเป็นคนกลุ่มแรกในโลกที่อายุขัยเฉลี่ยจะเกิน 90 ปีเพราะมีพร้อมทั้งระบบการศึกษาและโภชนาการที่ดีที่คนส่วนใหญ่เข้าถึงได้ และพบด้วยว่าช่องว่างอายุผู้หญิงและผู้ชายจะขยับเข้าใกล้กันมากขึ้น

ส่วนสหรัฐฯจะเป็น 1 ในกลุ่มประเทศที่อายุขัยผู้คนลดลง ส่วนญี่ปุ่นก็ต้องเสียแชมป์ประเทศที่มีคนอายุยืนยาวด้วย กรณีสหรัฐฯคาดว่าในอีก 13 ปีข้างหน้า อายุเฉลี่ยผู้ชายจะอยู่ที่ 80 ปีและ 83 ปีสำหรับผู้หญิง สหรัฐฯยังจะเป็นประเทศแรกที่คนจะไม่สูงไปมากกว่าที่เป็นอยู่อีกแล้วอันบ่งบอกถึงปัญหาโภชนาการตั้งแต่ช่วงแรกของอายุ ส่วนอังกฤษช่วงปี 2558-2573 คาดว่าผู้ชายจะอายุยืนขึ้นจาก 79 เป็น 82 ปีและจาก 83 เป็น 85 ปีสำหรับผู้หญิง.

การศึกษาอายุขัยผู้คนในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม 35 ชาติของมหาวิทยาลัยอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอนและองค์กรอนามัยโลกพบว่า ในอีก 13 ปี อายุไขเฉลี่ยของผู้คนจะเกิน 90 ปี โดยกลุ่มแรกคือผู้หญิงเกาหลีใต้... 22 ก.พ. 2560 23:25 23 ก.พ. 2560 01:53 ไทยรัฐ