วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สภากทม.มอบศูนย์ประชารัฐ เสนอแนวทางแก้ปัญหาท้องถิ่น สนองนโยบายรัฐ

สภากทม.มอบศูนย์ประชารัฐ เสนอแนวทางแก้ปัญหาท้องถิ่น สนองนโยบายรัฐ

  • Share:

สภากทม.หารือคณะทำงานศูนย์ประชารัฐกทม. พร้อมเสนอแนวทางแก้ปัญหาท้องถิ่นเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ในการจัดโซนอนุรักษ์ พัฒนาปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบ...

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ที่ศาลาว่าการ กทม. พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากทม. ในฐานะประธานคณะกรรมการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย สภากทม. ได้หารือกับคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมภาคประชาชน(ศูนย์ประชารัฐกทม.) 6 กลุ่มโซนเขต โดยมีสมาชิกสภากทม.และผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือ

พล.ต.ต.ประสพโชค กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับภาครัฐและท้องถิ่น เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนการทำงานและแก้ไขปัญหาบูรณาการพื้นที่กทม.ให้มีประสิทธิภาพ จึงให้อนุกรรมการฯไปรวบรวมแนวคิดในการแก้ไขปัญหารวมถึงสามารถเสนอแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้กทม.มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพราะตอนนี้เราทุกคนต้องร่วมใจกันช่วยพัฒนาศักยภาพพื้นที่ของกทม.ให้มีความยิ่งใหญ่เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของการท่องเที่ยว อีกทั้งยังจะช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวกทม.ให้ดีมากยิ่งขึ้น

สำหรับในพื้นที่โซนอนุรักษ์นั้นเราจะต้องรักษาไว้ให้ดีเพื่อให้เป็นอนุสรณ์ถึงคนรุ่นหลังให้ทราบถึงความเจริญและความงดงามของเกาะรัตนโกสินทร์แห่งนี้ไว้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้