วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผอ.สำนักพุทธฯ แนะ สนช.แก้ ก.ม.สงฆ์ 3 ประเด็น ควรกราบทูลพระสังฆราชก่อน

ผอ.สำนักพุทธฯ แนะ สนช.แก้ ก.ม.สงฆ์ 3 ประเด็น ควรกราบทูลพระสังฆราชก่อน

  • Share:

ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แนะ 3 ประเด็น สนช.แก้กฎหมายสงฆ์ พศ.ควรกราบทูล "สมเด็จพระสังฆราช" และหารือกับ มส.ก่อน หวั่นวุ่น เหตุกระทบสงฆ์ทั่วประเทศ

นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า จากการที่คณะทำงานปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีการประชุมกันเมื่อวันที่ 21 ก.พ.ที่ผ่านมานั้น ทางฝ่ายนิติกร พศ.ยังไม่ได้รายงานผลการประชุมเกี่ยวกับการแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 มาให้ตนรับทราบ ส่วนรายละเอียดการแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ตนได้สอบถามข้อมูลโดยตรงจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกฎหมาย โดยได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า จะมีการแก้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ จริง ซึ่งไม่ใช่ชุดคณะทำงานในคณะกรรมาธิการฯ แต่เป็นคณะทำงานด้านกฎหมายของ สนช. ที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ สำหรับประเด็นที่คณะทำงานด้านกฎหมายของ สนช.จะดำเนินการแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ มี 3 ประเด็น คือ

1. เรื่องมรดกและทรัพย์สินของพระที่ควรตกเป็นของแผ่นดิน หรือของวัด 2. การออกกฎหมายข้อบังคับควบคุมพระที่ประพฤติเสื่อมเสีย ล่วงละเมิดพระธรรมวินัย และ 3. เรื่องการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศาสนสมบัติ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่จะมีผลกระทบต่อพระภิกษุ และวัดทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม หากทางคณะทำงานด้านกฎหมายของ สนช.จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจริง ก็ขอให้สอบถามความเห็นมายังมหาเถรสมาคม (มส.) และคณะสงฆ์ด้วย

นายพนม กล่าวต่อไปว่า หากมีการแก้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ในเรื่องดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อพระภิกษุ และวัด โดยเฉพาะการบริหารจัดการวัด ขอให้ทางคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย สนช. ได้กราบทูล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงทราบ และเพื่อทราบว่าจะทรงมีพระดำริเช่นไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมถึงขอให้สอบถามความเห็นของสมเด็จพระราชาคณะ ในกรรมการ มส. เพราะการออกกฎหมายดังกล่าวนั้น เป็นกฎหมายที่มาใช้ควบคุมคณะสงฆ์ทั้งหมด ซึ่งพระภิกษุทั่วประเทศจะได้รับผลกระทบโดยตรง มิเช่นนั้น อาจจะเกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาได้

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้