วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภา กทม.ไฟเขียว เสนอ 9โครงการของบประมาณรัฐบาล แก้จราจร เร่งด่วน

สภา กทม.ไฟเขียวผู้บริหาร เสนอ 9 โครงการ ของบประมาณรัฐบาล แก้ไขปัญหาจราจร ระยะเร่งด่วน ปี 2560 

วันที่ 22 ก.พ. เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 6) ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมี พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการ กทม. 

ในที่ประชุมพล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 ได้เสนอผลรายงานของคณะกรรมการวิสามัญฯ ดังกล่าว ซึ่งได้ประชุมร่วมกับสำนักการโยธาซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาจราจรของกรุงเทพมหานคร และได้ข้อสรุปว่า ในระยะเร่งด่วน ควรจะต้องเร่งดำเนินการในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันที สำหรับโครงการที่มีความพร้อมเรื่องรูปแบบรายการ และไม่มีปัญหาเรื่องพื้นที่ก่อสร้าง หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณก็สามารถดำเนินการได้ โดยกำหนดเป็นแผนแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ระยะที่ 1 จำนวน 9 โครงการ วงเงิน 23,590,000,000 บาท

ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างและจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนราชวงศ์-ถนนท่าดินแดง, โครงการก่อสร้างและจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างสะพานแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย, โครงการก่อสร้างและจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างสะพานแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 1, ก่อสร้างทางยกระดับและถนนในฝั่งธนบุรี, ก่อสร้างทางยกระดับต่อจากสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ และก่อสร้างถนนต่อเนื่องไปจนถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้, โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง สุนทรโกษา, โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดถนนรัชดา-ถนนราชพฤษ์, โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเพชรเกษม, โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคลองสามวา, โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง, โครงการก่อสร้างและจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างสะพานคนเดิน และทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าพระจันทร์-ท่าศิริราช

ทั้งนี้ ทุกโครงการคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจราจร ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติและกรุงเทพมหานครถือเป็นเมืองหลวง จึงเป็นเรื่องที่จะต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน ทั้งนี้ เห็นควรให้กรุงเทพมหานคร เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาล สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เห็นควรให้เสนอขอรับการสนับสนุนงบกลาง เพื่อเริ่มโครงการ จำนวน 2,824 ล้านบาท และสำหรับวงเงินที่เหลือให้ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในลักษณะผูกพันในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ในที่ประชุมสภาได้มีมติเห็นชอบให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขปัญหาจราจรต่อไป.

สภากทม.ไฟเขียวผู้บริหาร เสนอ 9 โครงการของบประมาณรัฐบาล แก้ไขปัญหาจราจร ระยะเร่งด่วน ปี 2560 22 ก.พ. 2560 16:55 22 ก.พ. 2560 17:18 ไทยรัฐ