วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พาณิชย์ จับมือ WEF ระดมสมอง ทำแผนดันสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่เวทีโลก

พาณิชย์ จับมือ World Economic Forum-Grow Asia ระดมสมองพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่เวทีโลก หลังพบทั่วโลกใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ตั้งเป้าใน 1-2 ปี ดันสินค้าเจาะกลุ่มเป้าหมาย หนุนมูลค่าส่งออกเกษตรอินทรีย์เพิ่ม 10% จากปัจจุบันส่งออกเฉลี่ยปีละ 4 พันล้านบาท ...

วันที่ 22 ก.พ. 60 นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมนานาชาติร่วมกับสภาเศรษฐกิจโลก World Economic Forum-Grow Asia ว่า การประชุมครั้งนี้ เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยให้ขยายสู่ตลาดโลก ผ่านความร่วมมือกับภาคธุรกิจชั้นนำ และภาคีด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาเกษตรกรรายย่อยให้ผลิตสินค้าเกษตรแบบยั่งยืน สร้างความมั่นคงด้านรายได้แก่เกษตรกร และเชื่อมโยงเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าสินค้าส่งออก ซึ่งจะช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น

นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้บริโภคในโลกปัจจุบันใส่ใจอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น ประกอบกับ ไทยมีจุดแข็งในเรื่องสินค้าเกษตร ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง หากส่งเสริมให้ถูกต้อง ผู้ประกอบการจะสามารถพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการปลูกสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ออร์แกนิกส์) 3 ชนิด คือ ข้าว มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน

“ผลจากการเดินทางไปประชุม WEF 2017 ณ เมืองดาวอส เมื่อช่วงเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา นานาประเทศสนใจสินค้าเกษตรของไทย ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ซึ่งไทยจะมุ่งพัฒนา และส่งออกสินค้าเกษตรที่แปรรูป และมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะข้าวที่แปรรูปเป็นยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง วัสดุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับโอกาสในตลาดโลก ที่ให้ความสำคัญกับสินค้าสุขภาพและชีวภาพมากขึ้น กระทรวงฯ ตั้งเป้าหมายว่า หลังการหารือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการครั้งนี้ จะสามารถผลักดันมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่มีประมาณ 2.3 ล้านล้านบาท ให้ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 10%”

ขณะเดียวกัน กระทรวงฯ ยังตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยในปีนี้ ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 10% จากปี 59 ที่มีมูลค่า 4,000 ล้านบาท โดยวางแผนเจาะตลาดสำคัญ เช่น ยุโรป สหรัฐฯ อาเซียน ซึ่งสินค้านำร่องผลักดันให้มีการพัฒนา และส่งออกมากขึ้น ได้แก่ ผักและผลไม้แปรรูป รวมทั้งข้าว ที่ปัจจุบันไทยส่งออกเป็นข้าวสารมากถึง 90% และอีก 10% เป็นการส่งออกผลิตภัณฑ์จากข้าว โดยในปีนี้ กระทรวงฯ ตั้งเป้าจะเพิ่มสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวเป็น 20% หากดำเนินการได้ จะสร้างมูลค่าการค้าได้กว่า 10,000 ล้านบาท

ด้าน นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กล่าวว่า จากผลสำรวจของ Euromonitor International คาดว่าตลาดสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จะเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ย 6-7% ต่อปี และในปี 60 คาดว่า มูลค่าตลาดจะสูงถึง 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ จึงเป็นโอกาสที่จะเร่งผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่ม และนวัตกรรมให้แก่สินค้าข้าวไทยเป็นลำดับแรก

พาณิชย์ จับมือ World Economic Forum-Grow Asia ระดมสมองพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่เวทีโลก หลังพบทั่วโลกใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ตั้งเป้าใน 1-2 ปี ดันสินค้าเจาะกลุ่มเป้าหมาย หนุนมูลค่าส่งออกเกษตรอินทรีย์เพิ่ม 10% 22 ก.พ. 2560 16:54 22 ก.พ. 2560 18:55 ไทยรัฐ