วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กองทัพเรือ จัดอบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง

กองทัพเรือโดย กรมกำลังพลทหารเรือ จัดอบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง (The Leadership Grid) รุ่นที่ 2 

กองทัพเรือโดย กรมกำลังพลทหารเรือ จัดอบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง (The Leadership Grid) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง (The Leadership Grid) รุ่นที่ 2 จัดอบรมขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารองค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการบุคคลอันเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร โดยจะต้องบริหารงานและบริหารคนเพื่อให้ทรัพยากรบุคคลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งผู้ที่ได้รับการอบรมจะเป็นผู้นำไปสู่การสร้างทีมงานที่ดี และตอบสนองระบบการประเมินขีดความสามารถและขีดสมรรถนะ (Competency) ของกองทัพเรือ โดยผู้ร่วมอบรมในหลักสูตรครั้งนี้เป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนาวาเอกพิเศษขึ้นไป จำนวน 36 นาย

หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง (The Leadership Grid) เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาผู้บริหาร การพัฒนาทีมงาน และการพัฒนาองค์กร โดยมีทีมมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา คิดค้นและพัฒนาโดย ศาสตราจารย์ ดร.โรเบิร์ต อาร์ เบล็ค และศาสตราจารย์ ดร.เจน เอส มูทอน (Robert R. Blake/Jane S. Mouton) ผู้ชำนาญการด้านจิตวิทยาองค์การของมหาวิทยาลัย เท็คซัส เมืองออสติน ในทศวรรษ 1960 จนได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Harvard Business Review ให้เป็น Business Classic หนึ่งในสุดยอดของวิชาการบริหารจัดการของโลก หลักสูตรนี้ถูกนำเข้าประเทศไทยในปี 1990 หรือ พ.ศ.2533 และได้แพร่หลายในกิจการต่างๆ ของประเทศ ทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน หลายสาขากว่า 250 หน่วยงาน รวมทั้งกองทัพเรือ และกองทัพอากาศด้วย

กองทัพเรือโดย กรมกำลังพลทหารเรือ จัดอบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง (The Leadership Grid) รุ่นที่ 2 22 ก.พ. 2560 16:44 22 ก.พ. 2560 18:10 ไทยรัฐ