วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิษณุ ชี้ ใครฝ่าฝืน ม.44 คุมพื้นที่ มีความผิด

"วิษณุ" ชี้ ใครฝ่าฝืน ม.44 คุมพื้นที่ มีความผิด ระบุใช้ได้ทุกกรณี ส่วนเรื่องตรวจสอบทรัพย์สินวัดธรรมกาย ยัน ใช้กฎหมายปกติ

วันที่ 22 ก.พ. เมื่อเวลา 12.20 น. ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์กรณีคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ออกตาม ม.44 ประกาศพื้นที่วัดพระธรรมกายเป็นพื้นที่ควบคุม แต่มีผู้ไม่ปฏิบัติตามสามารถดำเนินการอย่างไรได้หรือไม่ ว่า การไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้า คสช.จะมีความผิดตามคำสั่งดังกล่าว และพระราชบัญญัติอื่น ทั้งนี้ คำสั่งฉบับดังกล่าวไม่ได้ออกมาเพื่อกรณีวัดพระธรรมกายเพียงอย่างเดียว สามารถใช้กับการก่อปัญหาที่อื่นได้ด้วย เพื่อไม่ต้องไปประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือกฎอัยการศึก เพราะเป็นมาตรการที่เบาที่สุดในภาวะปกติ แต่ในคำสั่งดังกล่าวระบุให้เริ่มใช้กรณีแรกกับวัดพระธรรมกาย และพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้น พื้นที่อื่นไม่เกี่ยว แต่ถามว่าเมื่อไหร่จะไปใช้กับพื้นที่อื่นต้องตอบว่า จนกว่าจะมีคำสั่งของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ รมว.ยติธรรม สั่งอีกครั้ง

เมื่อถามว่า การตรวจสอบทรัพย์สินในพื้นที่วัดพระธรรมกาย จะให้กฎหมายใด นายวิษณุ ตอบว่า ใช้กฎหมายอื่น เช่น พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งได้ใช้แล้วตั้งแต่คดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ส่วนการตรวจสอบทรัพย์สินของวัดพระธรรมกายนั้น ตนไม่ทราบ คงต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ อย่างไรก็ตาม วัดเป็นเหมือนองค์กรเอกชน เป็นศาสนสถาน เป็นหน่วยงานรัฐก็ไม่ใช่เอกชนก็ไม่เชิง ถวายให้อยู่ในความดูแลของมหาเถรสมาคม แต่รัฐมีหน้าที่ถวายอารักขา ตามที่สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19 เคยตรัสว่า บางอย่างคณะสงฆ์จัดการกันเองไม่ได้ บ้านเมืองต้องเข้ามาช่วยถวายอารักขาเข้ามาคุ้มกันคุ้มครองจัดระเบียบ

"วิษณุ" ชี้ ใครฝ่าฝืน ม.44 คุมพื้นที่ มีความผิด ระบุใช้ได้ทุกกรณี ส่วนเรื่องตรวจสอบทรัพย์สินวัดธรรมกาย ยัน ใช้กฎหมายปกติ 22 ก.พ. 2560 15:38 22 ก.พ. 2560 16:08 ไทยรัฐ