วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิจัยคินวาห์ของชาวอินคาอาจเป็น ธัญพืชแห่งอนาคต

จักรวรรดิอินคามีความยิ่งใหญ่มากในทวีปอเมริกาใต้ มีอารยธรรมที่สืบต่อกันมายาวนานจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะถูกรุกรานจากกองกัสตาดอร์ ทหารสเปนยุคล่าอาณานิคมช่วงศตวรรษที่ 15–16 เข้าปราบปรามการปลูกคินวาห์ ที่ชาวอินคานับถือเป็นแม่แห่งธัญพืชศักดิ์สิทธิ์ แต่ปัจจุบันมีนักพฤกษศาสตร์จากมหาวิทยาลัยกษัตริย์อับดุลลอฮ์เพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้วิจัยพันธุกรรม พบว่าคินวาห์อาจกลายเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญมากสำหรับอนาคต

ต้นคินวาห์เจริญเติบโตได้ดีในสภาวะดินเค็มมีคุณภาพต่ำ สามารถปลูกบนพื้นที่สูงมีอุณหภูมิเย็นได้ เป็นธัญพืชอุดมด้วยโปรตีนชนิดสำคัญ ประกอบด้วยกรดอะมิโน วิตามิน และแร่ธาตุสูง แต่อัตราการใช้ประโยชน์ของมันกลับต่ำ เนื่องจากมีสารพิษและมีรสขมชื่อซาโปนินในเมล็ด ต้องล้างและตากแห้งเพื่อกำจัดออก

นักวิจัยได้ทดลองแปลงกลุ่มยีนและรหัส บ่งชี้ของยีนเพื่อกำจัดรสขมตามธรรมชาติของคินวาห์ ซึ่งสามารถปรับ ปรุงพันธุ์ของคินวาห์ให้ปราศจากซาโปนินได้ และ ทำให้เมล็ดมีความหวานขึ้น แต่การลดซาโปนินอาจจะเพิ่มความไวต่อการ ติดเชื้อรา และเป็นอาหารของนก ปัจจุบันคินวาห์จะปลูกในเปรูและโบลิเวีย เป็นส่วนใหญ่ แต่ได้กลายเป็นอาหารแฟชั่น เพื่อสุขภาพของชาวตะวันตกเมื่อปีที่ผ่านมา.

จักรวรรดิอินคามีความยิ่งใหญ่มากในทวีปอเมริกาใต้ มีอารยธรรมที่สืบต่อกันมายาวนานจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะถูกรุกรานจากกองกัสตาดอร์ ทหารสเปนยุคล่าอาณานิคมช่วงศตวรรษที่ 15–16 เข้าปราบปรามการปลูกคินวาห์ ที่ชาวอินคานับถือเป็นแม่แห่ง 22 ก.พ. 2560 15:10 22 ก.พ. 2560 15:11 ไทยรัฐ