วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาลปกครองสูงสุด ไม่รับฟ้องคดี ขึ้นราคาก๊าซเอ็นจีวี

ศาลปกครองสูงสุด ไม่รับคำฟ้อง คดีสหพันธ์การขนส่งทางบกไทย ฟ้อง คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ กรณีมติขึ้นราคาก๊าซเอ็นจีวี จาก กก.ละ 10.50 บาท เป็นกก.ละ 13.55 บาท

วันที่ 22 ก.พ. ศาลปกครองสูงสุด ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ในคดีหมายเลขดำที่ 488/2559 คดีหมายเลขแดงที่ 1335/2559 ในคดีที่สมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกไทย ที่ 1 กับพวกรวม 8 คน (ผู้ฟ้องคดี) ยื่นฟ้อง คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) กรณีมีมติปรับขึ้นราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติ (NGV) จากราคากิโลกรัมละ 10.50 บาท เป็นกิโลกรัมละ 13.55 บาท โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกำหนดราคาก๊าซธรรมชาติดังกล่าวสูงเกินความเป็นจริง และผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้นำผลการศึกษาต้นทุนของสำนักวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้วิจัยว่าราคาก๊าซธรรมชาติที่ขายในราคาเดียวเฉลี่ยบนแนวท่อก๊าซ และนอกแนวท่อก๊าซมีราคาเพียงกิโลกรัมละ 12.1020 บาท มาพิจารณากำหนดราคาค่าก๊าซธรรมชาติ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย

ศาลปกครองสูงสุด ไม่รับคำฟ้อง คดีสหพันธ์การขนส่งทางบกไทย ฟ้อง คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ กรณีมติขึ้นราคาก๊าซเอ็นจีวี จาก กก.ละ 10.50 บาท เป็นกก.ละ 13.55 บาท 22 ก.พ. 2560 14:57 22 ก.พ. 2560 16:09 ไทยรัฐ