วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดราม่า 135 บาทช่วยน้ำท่วม นายกฯ บ้านกรูดยัน ประเมินจากที่พบเสียหายจริง

นายกเทศมนตรีบ้านกรูด ยืนยันย้ำประเมินค่าซ่อมบ้านน้ำท่วมตามหลักฐานภาพถ่าย จ่าย 135 บาท ค่ากระเบื้องมุงหลังคา ไม่รวมการช่วยเหลือด้านอื่น ยอมรับช่างโยธามีคนเดียว ต้องขอความช่วยเหลือจากเทศบาลอื่น และมีพยายามจะให้เกิดความขัดแย้ง...

จากกรณี มีการสำรวจความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรูด อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และมีบ้านบางหลังหนึ่งได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินเพียง 135 บาท จนนายอำเภอบางสะพาน ต้องออกมาชี้แจงว่า เป็นการสำรวจเพื่อช่วยเหลือในส่วนที่เสียหายจริง กรีณดังกล่าวเป็นค่ากระเบื้องมุงหลังคา 3 แผ่น ยังไม่รวมความเสียหายอื่นๆ (เฉลยแล้ว ช่วยน้ำท่วมบ้านกรูดได้ 135 บาท ซื้อกระเบื้องลอนคู่ให้ 3 แผ่น)

ต่อมา วันที่ 22 ก.พ. นางสาวแอนนา คงดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านปากคลอง ต. ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า กรณีดังกล่าว มีชาวบ้านประมาณ 200 คน จากหมู่ 2, 3, 4, 5, 6 เดินทางไปสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรูด เพื่อทวงถามการส่งเอกสารการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม ถึงหน่วยงานในระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สำหรับหมู่ 2 ก่อนหน้านี้มีการสำรวจและส่งรายชื่อให้เทศบาลประเมินความเสียหาย 258 ราย แต่พบว่ามีการเสนอรายชื่อผู้ประสบภัยถึงอำเภอเพียง 37 คน ซึ่งผู้ที่ไม่มีรายชื่อ ก็จะไม่ได้รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของทางราชการ และขอยืนยันว่าไม่มีการแจ้งข้อมูลเท็จเพื่อขอความช่วยเหลือ พร้อมให้ทุกฝ่ายตรวจสอบ โดยในวันที่ 26 ก.พ.นี้ จะเชิญชาวบ้านประชุมเพื่อชี้แจงครั้งสุดท้าย ก่อนที่เทศบาลตำบลบ้านกรูด จะสรุปข้อมูลผู้เสียหายจากน้ำท่วมส่งคณะกรรมการระดับอำเภอในวันที่ 27 ก.พ.

ด้านนายธงชัย เพชรสกุลทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านกรูด กล่าวว่า เนื่องจากเทศบาลฯ มีนายช่างโยธาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานเพียงคนเดียว ทำให้การประเมินบ้านที่เสียหายบางส่วนให้กับชาวบ้าน 530 หลังคาเรือน ล่าช้าไปมาก ที่ผ่านมาจึงขอความช่วยเหลือจากกองช่าง เทศบาลตำบลหนองพลับ ให้ช่วยประเมิน และยอมรับว่ากรณีการประเมินความเสียตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 ของเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลหนองพลับ ได้ระบุจำนวนเงิน 135 บาท เป็นตัวเลขประเมินความเสียหายในส่วนของค่าซ่อมแซมกระเบื้องมุงหลังคา 3 แผ่น ช่วยเหลือครอบครัว นางเพ็ญนภา เซลเลอซ์ อายุ 40 ปี ชาวหมู่ 3 บ้านปากคลองนั้น ทำให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลได้รับความเสียหายพอสมควร เนื่องจากมีบางฝ่ายพยายามใช้เรื่องนี้ เพื่อทำให้มีความขัดแย้งทางการเมือง

"ยืนยันว่าการประเมินเป็นไปตามความเสียหาย ที่ปรากฏจากหลักฐานภาพถ่าย นอกจากนั้น เทศบาลจะต้องมีการช่วยเหลือเยียวยาในด้านอื่นเพิ่มเติม และในวันที่ 27 กุมภาพันธ์นี้ จะส่งรายชื่อให้อำเภอพิจารณาครบทุกรายแน่นอน โดยมีผู้ประสบภัยบ้านพังทั้งหลัง 6 ราย และบ้านเสียหายบางส่วน 530 ราย" นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านกรูด กล่าว. 

นายกเทศมนตรีบ้านกรูด ยืนยันย้ำประเมินค่าซ่อมบ้านน้ำท่วมตามหลักฐานภาพถ่าย จ่าย 135 บาทค่ากระเบื้องมุงหลังคา ไม่รวมการช่วยเหลือด้านอื่น ยอมรับช่างโยธามีคนเดียว ต้องขอความช่วยเหลือจากเทศบาลอื่น และมีพยายามจะให้เกิดความขัดแย้ง... 22 ก.พ. 2560 14:38 22 ก.พ. 2560 15:13 ไทยรัฐ