วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.สส.เน้นกองทัพร่วมหนุน ป.ย.ป.สร้างความปรองดอง

ผบ.สส.เป็น ปธ.ประชุม ผบ.เหล่าทัพ ครั้งที่ 3 ขอบคุณเหล่าทัพสนับสนุนกำลังพล-ยุทโธปกรณ์ร่วมฝึก "Cobra Gold 2017" พร้อมหนุนจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ย้ำกองทัพให้ความร่วมมือสร้างปรองดอง

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.60 พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) เป็นประธานในการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยกองทัพเรือจัดให้มีพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ บริเวณลานหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ

ทั้งนี้กองทัพเรือจัดพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถนักบินกิตติมศักดิ์กองทัพเรือ ให้แก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นอกจากนี้ พล.ร.อ.ณะ ยังได้มอบเครื่องแบบทหารเรือแด่ พล.ร.อ.สุรพงษ์ ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานยศให้เป็นพล.ร.อ.และเป็นนายทหารพิเศษประจำกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือด้วย

โดย ผบ.สส.ได้กล่าวขอบคุณทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการสนับสนุน อาหาร เครื่องดื่ม และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ รวมถึงการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อย่างเต็มขีดความสามารถ เป็นที่ชื่นชมของประชาชน

"ขอขอบคุณทุกเหล่าทัพที่ได้ให้การสนับสนุนกำลังพล และยุทโธปกรณ์ในการเข้าร่วมการฝึก Cobra Gold 2017 อย่างพร้อมเพรียง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกองทัพไทยต่อมิตรประเทศ และขอให้เหล่าทัพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้การสนับสนุนรัฐบาล ในการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ผลงานสมบูรณ์และสมพระเกียรติยศ" ผบ.สส.กล่าว

ผบ.สส. กล่าวต่อว่า อีกทั้งพร้อมให้การสนับสนุนและร่วมมือกับคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) รวมไปถึงคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผบ.สส.ได้เน้นย้ำให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทยและเหล่าทัพ เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยได้ทันที สำหรับกรณีอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นฟื้นฟู ให้ดำเนินการอย่างบูรณาการ ปราศจากความซ้ำซ้อนและด้วยความโปร่งใส พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหมอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้กำลังพลและครอบครัว น้อมนำพระราชดำรัสของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่มีพระราชดำรัสเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ มาเป็นหลักชัยในการดำเนินชีวิต สรุปใจความว่า "ขอให้ชาวไทยทุกคนร่วมกันคิดอ่านและปฏิบัติหน้าที่ด้วยปัญญา รวมทั้งพิจารณาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงโดยปราศจากอคติ"

ผบ.สส.เป็น ปธ.ประชุม ผบ.เหล่าทัพ ครั้งที่ 3 ขอบคุณเหล่าทัพสนับสนุนกำลังพล-ยุทโธปกรณ์ร่วมฝึก "Cobra Gold 2017" พร้อมหนุนจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ย้ำกองทัพให้ความร่วมมือสร้างปรองดอง 22 ก.พ. 2560 12:41 22 ก.พ. 2560 13:19 ไทยรัฐ