วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ม.มหิดล เตรียมจัดงาน 48 ปีวันพระราชทานนาม พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพฟรี

(ภาพจาก:เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงาน 48 ปี วันพระราชทานนาม 129 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 2 มี.ค.60 นี้ พร้อมให้บริการทางทันตกรรมและตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปฟรี

รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในการพระราชทานนาม 'มหิดล' ให้เป็นนามมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2512 อันเป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

นอกจากนี้ยังมหาวิทยาลัยยังส่งเสริมงานวิจัยในสาขาที่เชี่ยวชาญให้มีมาตรฐานระดับสากลพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกอย่างยั่งยืน มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมสามารถนำความรู้ไปการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง ดั่งพระราชปณิธานแห่งองค์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้น้อมรับมาเป็นปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ “ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ”

รศ.นพ.ปรีชา กล่าวอีกว่า สำหรับในปีนี้ ทางมหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงาน 49 ปี วันพระราชทานนาม 129 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 2 มี.ค.2560 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยจะมีการแสดงปาฐกถา และพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้อาวุโส รวมถึงพิธีมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติแก่ของศิษย์เก่าและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้ภายในงานจะมีการให้บริการทางทันตกรรมและตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป ฟรี ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.โดยมีบริการนวดแผนไทย ทดสอบความยืดหยุ่นร่างกาย ตรวจข้อเข่าเสื่อม ข้อไหล่ติด เจาะตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว แนะนำวัคซีนไข้เลือดออก แนะนำโภชนาการและสมุนไพร ตรวจเต้านม แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน เป็นต้น

มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงาน 48 ปี วันพระราชทานนาม 129 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 2 มี.ค.60 นี้ พร้อมให้บริการทางทันตกรรมและตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปฟรี 22 ก.พ. 2560 10:40 22 ก.พ. 2560 11:37 ไทยรัฐ