วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อบต.โพนทัน...จัดพิพิธภัณฑ์ฟื้นวิถี “หนังบักตื้อ”

ปัจจุบัน อบต.หรือย่อมาจากองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นนิติบุคคลรูปแบบหนึ่งที่ทำหน้าที่บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ถัวเฉลี่ยทั่วประเทศมีอยู่ประมาณ 5,334 แห่ง...!

ภาระหน้าที่มีรอบด้าน แต่สิ่งหนึ่งตามที่กฎหมายระบุไว้เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่มีในตำบลนั้นๆ อย่างที่ นางณัฐชนก โคตรภักดี นายก อบต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ได้ทำไว้แล้ว

นางณัฐชนก เผยว่า ตามที่ อบต.ตระหนักถึงการปลูกจิตสำนึกเด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่

สำหรับในพื้นที่การแสดง หนังประโมทัย หรือ หนังบักตื้อ ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับหนังตะลุงของภาคใต้ หรือจะเรียกว่า หนังตะลุงอีสาน เป็นศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ที่ปู่ย่าตายายสืบทอดไว้ในท้องถิ่น

ดังนั้น จึงจัดโครงการส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์การแสดงชนิดนี้ไว้ เพื่อปลูกจิตสำนึกเด็ก เยาวชนตลอดจนประชาชนให้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่นชิ้นนี้

แต่ปัจจุบันยังหลงเหลือคณะการแสดงอยู่เพียงไม่กี่ราย ที่เห็นๆเป็นของนักเรียนระดับประถมศึกษา ร.ร.บ้านโพนทัน กับของ คณะเพชรโพนทัน และ คณะ ร รุ่งเรือง เสียงทอง เท่านั้น

จึงประสานงานกับจังหวัดขอใช้พื้นที่ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ พร้อมกับตัวหนังประโมทัย ชิ้นงานภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้สรรค์สร้างไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและชื่นชม

ในที่สุดได้รับการสนับสนุนให้จัดสร้าง...พิพิธภัณฑ์หนังบักตื้อ ขึ้นเป็นแห่งแรกในภาคอีสาน

โดยเรียนเชิญ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผวจ.ยโสธร และ นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ พร้อมกับโครงการส่งเสริมสืบสานการแสดงพื้นบ้านหนังประโมทัยไปแล้ว

ใครไปชมจะได้นึกถึงสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างไว้ให้ จะได้ไม่หลงไปกับกระแสโลกาภิวัตน์ยุคใหม่...!

สุภชัย จันทร์ศิริ

22 ก.พ. 2560 10:14 22 ก.พ. 2560 10:14 ไทยรัฐ